Georges Bataille – Edebiyat ve Kötülük

Benim bağlı olduğum kuşak, doğrusu oldukça firtınalı bir dönemde yaşadı. Edebiyat dünyasına gözlerimizi açtığımızda, ortalık gerçeküstücülüğün çalkantısıyla 1 sarsılıyordu. Birinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda taşkın bir duygu egemendi ortama. Edebiyat da, kendine çizilen sınırlar içinde neredeyse boğulmak üzereydi. Adeta bir devrimin tohumlarını barındırıyordu içinde. Okuyacağınız incelemeyi gerçekleştiren insanın, şu anda olgunluk çağını sürmekte olduğunu hatırlatmak isterim; bu yüzden de, belli bir tutarlılık arayışı içinde… Ama bu incelemenin köklerinin kendi gençliğinin kargaşasından beslendiğini ve o ortamın sessiz sedasız bir yankısı olduğunu da… Anlamlı saydığım başka bir şey daha var: Bu incelemelerin bir bölümü (en azından ilk versiyonları), ciddiyetiyle nam salmış Cri-tique dergisinde yayımlandı. Şunu da belirtmeliyim; bunlardan bazılarını yeniden kaleme aldım; çünkü o dönemde, zihnimin ısrarlı çalkantısı içinde, düşüncelerimi pek berrak bir biçimde ifade edememiş olduğumu gördüm, Doğrusu bu kitabın bütün anlamı da işte bu çalkantı. Ama artık berrak?- bir bilince ulaşmanın zamanı geldi. Zamanı geldi artık… Hatta belki de zamarf kalmadı. En azından zaman daralıyor. Bu çalışma, edebiyatın anlamını ortaya koymak için bugüne dek gösterdiğim çabanın ürünüdür… Edebiyat ya her şeyin özüdür ya da hiçbir şey.Edebiyatla ifadesini bulan Kötülük -Kötülüğün en sivri biçimi- bizler için, inanıyorum ki egemen bir değer taşıyor. Kötülük kavramı ahlâk yoksunluğunu öngörmediği gibi, tam tersine “yüksek ahlâk”ı şart koşar Edebiyat iletişimdir. İ letişim ise hakkaniyeti gerektirir: Bu görüşün benimsediği katı ahlâkın çıkış noktası Kötülüğün benimsenmesine katkıda bulunmaktır ve bu katılım, yoğun iletişimi yaratır. Edebiyat masum değildir; edebiyat suçludur ve suçlu olduğunu artık kabul etmelidir.


Belli ha/dara sahip olan tek şey eylemdir. Bu kitapta da, bir sayfadan öbürüne gözler önüne sermek istediğim gibi edebiyat, en nihayetinde kavuşulan çocukluğun ta kendisidir. Her şeyi çekip çeviren çocukluk bir hakikat barındırabilir mi? 4 Eylemin gerekliliği karşısında, kendine hiçbir hak tanımayan Kafka’nın dürüstlüğü dayatır kendini. Genet’ nin kitaplarından çıkarılacak ders ne olursa olsun, Sartre’ ın onu savunmaya kalkması kabul edilemez. Kısacası edebiyat suçlu olduğunu artık kabul etmelidir. 5 * Bu kitapta Les Chants de Maldororüstüne bir incelemenin de yer almasını istiyordum. Kitabın bütünselliğini göz önüne alarak fazla gelebileceğini düşündüm. Poesies’ye yer vermek, tutum umu doğrulamak bakımından daha doğru olabilirdi. Lautreamonfun Poesies’si, “suçluluğunu kabul eden edebiyata iyi bir örnek değil midir? İnsanı şaşırtırlar ve benim bakış açımla yaklaşıldığında anlaşılmaları hiç de zor değildir.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

Yorum Ekle
  1. ben bu kitaba çok ehtiyacim var