Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine

1977 yılında, Londra’da SAVAK görevlilerinin her yıl binlerce defa yaptıMan «görev» îerinden birini daha yerine getirişlerinden ve ülkesinden uzaklarda sürgünde yaşayan bir düşünürü «yok ettiklerini» sandıklan günden bu güne uzun bir zaman geçmedi. Fakat geçen bu zaman bile, tüm zalimler gibi Onların ‘ ve efendilerinin de O’nu yok etmekle çok şeyin de’ ğişeceğine, düşüncelerinin ortadan kalkacağına ve sultalarını mazlum kanları üstünde sürdürebileceklerine olan inançlarıyla, gerçeği yüzyüze getirmeye yetti ve arttı bile. Tarih zalimleri haklı çıkarmamıştır ve O’nun şehit edilişinin üzerinden iki yıl bile geçmeden savunduğu düşüncelerin bayraklaştığı bir büyük kıyamdan sonra, halkı ve hayatını vererek yetiştirmeye çalıştığı gençliği, bu büyük şehid’e tağutlardan arınmış bir ülke ve özgür bir vatan sunmuştur. Elinizdeki kitap işte bu düşünürün, Ali Şeriati’nin türkçeye tercüme edilip yayınlanan ilk eseridir Ali Şeriati’nin kimliği, düşünceleri ve mücadelesi konusunda kitabın girişinde 0’nun~~en yakın arkadaşlarından Gulam Abbas Tavassuli tarafından yazilmiş güzel ve doyurucu tanıtma yazısından dolayı bizim bu konuda başka bir şey söylememiz gereksiz olur. Bu nedenle bizim burada değinmek istediğimiz Ali Şeriati’nin veya «İslâm Sosyolojisi Üzerine»nin değerlendirmesinden ziyade böyle bir kitabm yaymlanışı konusundadır. Hiç bir suçlamaya muhatap olmamak için hiç bir şey yapmamanın gerektiği bir ortamda yaşıyoruz. Bu nedenle Ali Şeriati gibi düşüncesini, üzerinde çalıştığı bilim daimi ve incelediği toplumsal olayları Kur’an temelleri üzerine oturtma gayreti içinde olmuş birisinin rahat bıraküacağmı sanmak fazla iyimserlik olur. Bu açıdan Ali Şeriati’nin kitaplarını yayınlamakla bir risk altma girdiğimiz düşünülebilir. Fakat biz Ali Şeriati’nin eserlerinin, İslâm ümmetinin tabii bir parçası olan ve şu an tarihi bir dönüm noktasında bulunan bir toplumun geçirdiği değişimlere köklü ve kesin bir izah getirici özellikle olduğuna inanıyoruz. Biz Ali Şeriati’yi vardığı veya varacağı sonuç ne olursa olsunİslama, talip olmuş milyonlarca insanın eşine ender rastlanabilecek bir inançla mukayese edilemeyecek kadar farklı güçlere karşı giriştiği büyük mücadelenin fikri planda hazırlayıcısı olarak tanıyoruz. Yine biz Ali Şeriati’yi çok güç şartlar altında bile halkını İslâmi hayata ve Kur’an’a davet eden cesur bir düşünür olarak da tanıyoruz. Ayrıca, bu kitabı yayınlarken sadece bu tür düşüncelerinden dolayı şehit edilmiş bir müsiümanm anısmı yaşatmayı ve mücadelesinin bıraktığı noktada kalmadığını ifade etmeyi de amaçlıyoruz. Muhakkak ki toplumumuzda kavmiyet ve mezhep kaygulannı dinin temel inanç ve hükümlerinden üstün tutan insanlar vardır ve bunlar kendilerinin statik düşüncelerine ters gelen her şeye karşı çıkmave engelleme faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir