Caner Taslaman – Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı

Entropi yasasının, evrenin başı ve sonu olduğunu göstermesi felsefi ve teolojik açıdan neden önemlidir? Entropi yasası, evrendeki olgulardan yola çıkarak Tanrı’nın varlığını temellendirmeye çalışan tasarım delilini desteklemekte midir? Entropi yasasına ve kuantum teorisine dayanılarak, mucizelerin, doğa yasaları ihlal edilmeden gerçekleştirildiği savunulabilir mi? İzafiyet teorisi ile değerlerin izafiliği arasında bir ilişki var mıdır? İzafiyet teorisi ile zaman anlayışında gerçekleşen devrimci değişiklik, Tanrı-evren ilişkisi konusu ele alınırken ne gibi katkılar yapabilir? Kuantum teorisi’nin evren anlayışında yaptığı köklü değişiklikler nelerdir? Kuantum teorisine dayanılarak doğanın teolojisi nasıl yapılabilir? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak ele alınabilir mi? Kuantum teorisi özgür irade sorununun çözümüne katkı yapabilir mi? Materyalist yaklaşımlarla insan zihni başarıyla açıklanabilmiş midir? İnsan bilinci yapay zekâlarla taklit edilebilir mi? Neden beden ve ruhun farklı iki cevher olup olmadığı sorununa, teolojik agnostik bir tavır takınılması isabetli olacaktır? Bunlar ve benzeri daha pek çok soruya bu kitapta cevap verilmeye çalışıldı. Bilimsel teoriler hakkında ne düşündüğümüz gerçekten de önemlidir. Çünkü bilimsel teoriler bizim evren hakkındaki görüşümüzün oluşmasında önemli bir rol oynarlar. Evren hakkındaki görüşümüz ise evrenin bir parçası olan kendimiz hakkındaki görüşümüzün oluşumunda belirleyicidir. Entropi yasasının, izafiyet teorisinin ve kuantum teorisinin modern bilim anlayışında önemli bir yeri vardır. Ayrıca günümüzde beyin gizemlerinin keşfedilmesi ve yapay zekâ çalışmaları sonucunda binlerce yıldır yapılan beden ve ruh dualizmi hakkındaki tartışma yeniden ele alınmaktadır. Bu kitapta, dört ayrı makale şeklinde, modern bilim açısından olduğu kadar felsefe ve teoloji açısından da önemli olduğuna inandığımız bahsedilen konular irdelendi. Modern bilim, felsefe ve din üçgenindeki sorunlara ilgi duyanlara bu kitabı tavsiye ediyoruz. Termodinamiğin ikinci yasası, evrenin en temel yasalarından biri olarak kabul edilir ve entropi yasası diye de bilinir. Bu yasa, evrende düzensizliğin sürekli olarak tek yönlü bir şekilde arttığını söyler. Teistler ile ateistler arasında tarih boyunca sürmüş olan evrenin başlangıcı ve sonu olup olmadığına dair tartışmalar açısından bu yasanın önemi büyüktür. Ayrıca entropinin, din felsefesinin önemli konuları olan “tasarım kanıtı” ve “mucize sorunu” açısından da göz önünde bulundurulması gerekir. Makalenin başında entropinin ne olduğunun ve fizik ile felsefedeki entropi ile ilgili bazı önemli meselelerin tanıtımı yapıldıktan sonra, bu yasanın din felsefesi açısından sonuçları dört maddede incelenecektir. Bu maddelerin birincisi evrenin sonu, ikincisi evrenin başlangıcı, üçüncüsü tasarım kanıtı, dördüncüsü ise mucize sorunu hakkındadır.

.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir