Doğan Cüceloğlu – İyi Düşün Doğru Karar Ver

Çoğu kişi kendinden beklenen yaşamı sürdürür. Sürdürdükleri yaşam kendi duygu, düşünce ve inandıkları değerlerle uyuşmasa bile, insanlar bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını düşünürler, istedikleri hayatı yaşama gücünü veiç özgürlüğünü kendilerinde bulamazlar. Çok az insan duygu, düşünce ve inandıkları değerlere uygun bir yaşamı gerçekleştirme güç ve özgürlüğünü taşır. «Etkili yaşam» inandığı ilke ve değerleri günlük yaşamında davranışlarına yansıtabilen insanın yaşamıdır. Bu, «verimli yaşam»dan farklıdır. Örneğin çok verimli biri öz değerleri yönünde değil, kendinin inanmadığı, başkalarının beklentileri yönünde üretken olabilir. Bu tür üreticilik onun yaşamını «verimli» yapar, ne var ki bu «etkili» bir yaşam değildir. Bu kitap, kişinin etkili bir yaşam kurmasının temellerinde yatan süreçleri inceliyor. Kişi etkili yaşamı duygu, düşünce ve değerlerini günlük yaşamına yansıtarak kurar. Kitabın iki kahramanı «Yakup» ve «Timur» arasındaki söyleşi, etkili yaşamın temelinde yatan boyutları aşama aşama sergiliyor. «Yakup» ve «Timur» yazarın kendi dünyasında yarattığı iki tiptir. Gerçek dünya ile ilişkileri yazarın iç dünyasından kaynaklanmaktadır. Bu iki tip hayali olmakla beraber tartıştıkları konular gerçektir. Her insanın düşündüğü, yaşamının değişik devrelerinde karşılaştığı bu konular, bireyin iç dünyası ile toplumdan kaynaklanan kalıp beklentilerin karşı karşıya geldiği alanları içerir. Kendi duygu, düşünce ve inançları ile ahenk içinde yaşamaya çabalayan her insan, yaşadığı çağ ve mekan ne olursa olsun, bu sorunlarla karşılaşmış, cevap bulmaya çalışmıştır.


Bu anlamda, «Yakup» ve «Timur»un etkileşimleri insan öyküsünün özünde yatan evrensel dokuları sergile.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

Yorum Ekle