Ümit Büyükyıldırım – Yeni Başlayanlar İçin E-Tic@ret (E-Ticaret)

Yeni Başlayanlar İçin E-Ticaret
İçindekiler
1. E-Ticarete Giriş
ETicaret nedir?
E-Ticaretin Avantajları
E-Ticaretin Dezavantajları
Küresel ETicaret
Türkiye’de ETicaret
ETicaret İş Modelleri
2. E-Ticarete Hazırlık
İş Planı Hazırlama
Girişimcilik ve yatırımcı süreçleri
3. Teknik Altyapı
Hazır eticaret paketleri
ETicaret sitesi yazılımı ve hosting
ERP & CRM
E-Ticarette Güvenlik
Ödeme Sistemleri 4. Operasyon
Tedarik Zinciri Yönetimi
Ürün Yönetimi
Lojistik ve Depolama
Sevkiyat ve Kargolama
5. Pazarlama
Marka Yönetimi
SEM & SEO
Facebook Pazarlama
E-Posta Pazarlama
Diğer Dijital Pazarlama Kanalları
6. ETicaret Hukuku
Türkiye’de e-ticaretin hukuki tarihçesi
Bölümler E-Ticareti düzenleyen kanun ve uygulamalar 3
Yeni Başlayanlar İçin ETicaret   Kısaca ETicaret olarak tanımlanan ETicaret, müşterilere daha şeffaf bir or-Elektronik Ticaret, her türlü mal ve tam sunar. E-Ticarette müşteriler farklı hizmet satışının güvenli olarak İnter-firmaların web siteleri ve farklı ürünler net üzerinden gerçekleştirilmesidir. arasında hızlıca fiyat araştırması ETicarette tanıtım, satış, ödeme, yapabilir. Bu da rekabetin artmasını ve müşteri desteği ve teslimat gibi tüm fiyatların düşmesini sağlar. süreçler İnternet üzerinden yürütülür. E-Ticarette firmalar müşterilerine birebir ETicaret sadece dijital dünyaya ait pazarlama yapabilir. Toplanan müşteri ürün ve hizmetleri kapsamaz, aynı za-verileri ve deneyimlerini kullanarak, manda elle tutulan, yani fiziksel olayüksek maliyetler gerekmeksizin her rak kullanılabilen ürünlerle gündelik müşteriye, kendisine özel pazarlama hayatımızda kullandığımız dijital yapılabilmektedir. dünya dışı hizmetleri de kapsar. İnternette bir sanal mağaza açmanın E-Ticaretin Avantajları maliyeti, fiziksel mağaza açmanın maliyetine göre çok daha düşüktür. Aynı zamanda eticaret sayesinde stok E-Ticaretin en büyük avantajı, zaman— maliyetlerine girmeden düşük giderler— dan ve mekândan bağımsız olarak le satış yapabilme imkânı da vardır. dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir saatinde müşterilere ETicaret, geleneksel alışverişe göre alışveriş imkanı sunabilmesidir. E-Ti-müşterinin zaman kaybını azaltır. Bin-carette süreçlerin büyük kısmı dijital lerce müşteri, beklemeksizin aynı anda ortamda yürütüldüğü için kısıtlayıcı alışveriş ve ödeme yapabilir. Bunun yanı zaman ve mekân problemleri bulun-sıra eticaret mekândan bağımsız olmamaktadır. Firmalar, fiziki ortam— duğu için ulaşım giderlerini azaltır. da ulaşabildiklerinin çok üzerinde müşteri ve ciroya ulaşabilirler. E-Ticarette tüketiciler çok sayıda ürün 4 çeşidini görebilir, en uygun ürünü bulma şansı artar. Yeni Başlayanlar İçin ETicaret E-Ticaretin Dezavantajları İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde müşterinin ürünü canlı olarak görüp inceleme ve deneme şansı yoktur. Bu yüzden de e-ticaratteki iade oranları geleneksel mağazacılıktaki iade oranlarına göre daha yüksektir. Ancak firmalar bilgilendirme ve daha iyi müşteri deneyimi yaratma konusunda çeşitli iyileştirmeler yaparak bu oranı düşürmeye çalışmaktadır. Potansiyel müşteriler İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenlik kaygısından ötürü kredi kartı kullanımından çekinmektedir. Son dönemde giderek yaygınlaşan alternatif ödeme sistemleri ve kredi kartı ödemelerini daha güvenli hale getiren hizmetler sayesinde bu çekinceler aşılmaya başlamıştır. Ürünü satın alın müşteri teslimat süresi boyunca beklemek zorundadır. E-Ticaretin dezavantajlı yönleri arasında en çözümsüzü bu olarak görünse de, dünya devi Amazon.com hızlı teslimat konusunda havadan teslimat, sipariş vermeden teslimat gibi bazı konsept fikirler üretmeye başladı bile. İnternet siteleri ve altyapılarında oluşabilecek açıklar ve onlardan faydalanmak isteyecek kötü niyetli kişiler tarafından kişisel bilgilerin çalınması gibi hoş olmayan durumlarla karşılaşılabilir. Amazon.com’un PrimeAir “havadan teslimat” konsepti 5 Yeni Başlayanlar İçin ETicaret Küresel ETicaret Teknik anlamda ilk online alışveriş sistemi 1979’da devreye girmiş olsa da, bi-zim bildiğimiz anlamda eticaret 90’ların ortalarına doğru ortaya çıkmıştır. E-Ticaretin öncüleri olan ve bugün de hâlâ lider konumlarını koruyan Amazon. com (1995) ve eBay (1995) de o yıllarda ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 20 yıllık tarihi olan e-ticaretin B2C (Business to Consumer) satış hacmi bugün küresel olarak 1,2 trilyon dolara kadar ulaşmıştır. Düzenli olarak büyüme gösteren B2C satış hacminin 2017’de 2,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Küresel eticaret hacminin en önemli kısmı Kuzey Amerika’da gerçekleşirken, onu Asya-Pasifik ve Batı Avrupa izlemekte. Asya-Pasifik’in eticaret hacmi hızla büyümekte. Asya-Pasifik’in bu büyüme hızıyla 2014 sonunda Kuzey Amerika’yı geride bırakarak birinci sıraya oturması bekleniyor. İnternet altyapıları, bilişim teknolojileri ve güvenlik yönünden gelişmiş olan bu bölgelerin e-ticarette de gelişmesi doğal bir sonuç olarak görülebilir. Gelişmekte olan ülkelerde yer alan yoğun nüfus, bu nüfus içeriside orta sınıfın yükselmesi ve buna bağlı olarak harcama eğilimlerinin artmasıyla birlikte bu ülkelerde eticaret hacminin hızla arttığı ve yüksek bir potansiyel olduğu görülmektedir. ETicaret harcamalarında ABD, ülkeler bazında lider durumda ve bir süre daha bu konumunu korumaya devam edecek gibi görünüyor. ABD nüfusunun %54’ü İnternet üzerinden alışveriş yapıyor ve toplam tüketici harcamalarının %10’u İnternet üzerinden gerçekleşiyor. Asya-Pasifik bölgesinin lideri durumundaki Çin 2012’de %88’le hızla artış gösteren bir B2C eticaret pazarına sahip. Mevcut büyümesini, 550 milyon İnternet kullanıcısı ve 220 milyon online alışveriş tüketicisine borçlu olan Çin’in yakın bir gelecekte yine ABD’ye eticaret harcamalarında da güçlü bir rakip olması bekleniyor. 6 Yeni Başlayanlar İçin ETicaret Türkiye’de ETicaret Türkiye, İnternetle resmi olarak 12 Nisan 2013 rakamlarına göre Türkiye’nin 1993’te tanıştı. Türkiye’de e-ticaretin devlet eticaret hacmi 40 milyar TL civa-tarafından denetimsel temelleri ise ilk olarında ve bir önceki yıla göre e-tica— rak 1997’te atıldı ve 2003’te eTicaret Çalış- ret sektörü %30 büyüme gerçek-ma Grubu ile kontrol mekanizmaları anla-leşti. mında kapsamı genişletildi. 2000 yılından sonra büyümeye başlayan İnternet altyapısı 12 bin civarında eticaret sitesinin sayesinde daha fazla kullanıcı İnternet erişi-bulunduğu Türkiye eticaret paza-mine kavuşmuş ve eticaret giderek artan bir rı daha çok firmadan son kullanıcıbüyüme ivmesi yakalamıştır. ya satış (B2C) şeklinde çalışmakta. Türkiye’de 2013 rakamlarına göre 37 milyon Özellikle son yıllarda Markafoni, İnternet kullanıcısı bulunmakta. İnternet nü- Trendyol, Limango, Morhipo ve fusunun genel nüfusa oranı ise %45,1. Geliş- benzeri kadın odaklı sitelerin yay-miş ülkelerle karşılaştırma yapmak gerekirse gınlaşmasıyla moda perakendeci-bu oran; ABD’de %81, İngiltere’de 87, Alman-liği gelişmiş, kadınların e-ticarete ya’da %84, Fransa’da %83, Norveç’te %95 ve katılım oranlarında artış gerçek-Güney Kore’de %84. Ancak toplam İnternet leşmiştir. Özel alışveriş kulüpleri ve nüfusu olarak baktığımızda Küresel listede fırsat siteleri de e-ticaretin katılım 17. sıradayız ve henüz katılım sağlamamış oranına son yıllarda katkı sağla-nüfusumuzu da dikkate alınca eticaret hac-mıştır. minin gelişmesi açısından potansiyelimizin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 1998’de kurulan ve sektörün lideri durumunda bulunan Hepsibura— TÜİK’e göre İnternet kullanıcılarının %20’si da.com gibi yatay modelde çalıB2C e-ticaretin müşterisi durumunda. Kredi şan eticaret sitelerine son yıllarda kartı kullanıcılarınınsa %33’ü İnternet üze- çok sayıda dikey model çalışan rinden alışveriş yapmakta. Türk kullanıcıla-e-ticaret sitesi eklenmiştir. rının %41’i İnternetten alışveriş konusunda güvenlik kaygısı taşımaktadır. Bu oran Avru-BKM’nin 2012 verilerine göre Tür-pa ülkelerinde %1- 12 arasında değişmekte-kiye’de İnternet üzerinden en çok dir. alışveriş yapılan ürün grupları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir