Alfred Adler – Psikolojik Aktivite

Sekiz yıl önce, elinizdeki bu kitabın yayımcıları, Alfred Adler’in Bireysel Ruhbilim (Psikoloji) konusunda yazdığı yazılardan seçmeleri sistematize bir şekilde yayın dünyasına sunmuşlardı. Böyle bir sunuş, gerek tarihsel incelemelere kaynak olma açısından, gerekse Adler’in yazılarının bugün bile katkılarının büyük olması nedeniyle, çok gerekli gözükmekteydi. O zamanlar Adler’in adı psikoloji ve psikiatri literatüründe pek sık geçmemesine rağmen, kişilik kuramı ve psikoterapi (ruh sağaltımı) konusu yavaş yavaş, Adler’in kendi gününde profesyonel çevrelerin karşı çıkmasına göğüs gererek ortaya serdiği düşünceler doğrultusunda gelişmeye başlamıştı. Biz bu paradoksu, Adler’in yazış üslûbunun genelde sistematik olmayan bir biçime sahip oluşu ve bu nedenle profesyonel okuru doyurmadığı şeklinde açıklamaktaydık. Bu durumda, sözü edilen ilk eserin amacı, kendi önsözünde de belirtildiği gibi, Adler’in psikoloji kuram ve uygulamasına katkılarını hem sistematik, hem de aynı zamanda aslına uygun şekilde okurların yararlanmasına sunmaktı. Bu amaçla yazılarından seçmeler yaptık ve bunları bir üniversite ders kitabına benzer şekilde sıraya koyarak düzenledik. Metinlerin içindeki kelimelerin tümü Adler’in seçtiği kelimeler olduğuna göre, bu çabalarımızın ürünü de herhalde Adler tarafından yazılmış bir ders kitabı olmalıydı. Adler’in 1907 yılından, ölüm yılı olan 1937’ye kadar yazdığı yazılar arasından en önemli olanları seçilerek, düşüncesindeki gelişmeleri ortaya serecek şekilde sıralanmıştı. Kişilik üzerine, zihinsel düzensizlik ve ruh sağaltımı üzerine kuramları, çocuklara rehberlik konusundaki görüşleri ve diğer sorun alanları üzerindeki düşünceleri de bu arada kapsanmış oluyordu. Yayımcılar tarafından eklenen bir giriş bölümü, Adler’in Bireysel Ruhbilimi’nin diğer runbilim sistemleriyle karşılaştırmasını da yapıyordu. Bu tarz karşılaştırma ve açıklamalar kitap boyunca, yapımcıların eklediği dip notları halinde sürdürülmekteydi.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir