Ali Ünal – Bir Portre Denemesi – M. Fethullah Gülen

Topluma daha çok aksiyonuyla yansımış ve daha fazla bu yanı üzerinde durulmuş olan Gülen’i Gülen yapan, onun aksiyonunun ruhu, dinamiği, hedefi ve istikameti mahiyetinde daha pek çok unsurlar vardır. Gülen, kendine has, taklidi imkansız denecek derecede zor üslubuyla bir yazar ve bir şairdir. Bunun yanı sıra, belki tarihte pek az kişiye nasip olmuş bir dinleyici kitlesi bulunan bir hatiptir. Kelam, Tefsir, Fıkıh, Hadis, Siyer ve tasavvuf gibi bütün İslami ilimlerde derin vukufiyetinin yanı sıra, Edebiyat, Tarih, Felsefe, Güzel Sanatlar, ve ana prensipleriyle ‘tabii’ ilimler sahalarında da çok rahat konuşup yazabilecek bir donanıma sahiptir. Elinizdeki çalışmada birinci derecede Fethullah Gülen’nin yazılı, ikinci derecede fiili eserleri, yani faaliyetleri, üçüncü derecede hakkında yazılan ve yapılan yorumlar, dördüncü derecede de bizzat yazarın şahsi gözlemleri esas alınmıştır. Bu çalışmada ‘subjektif veya müspet takdim ve övme gayesi taşıyan bir satır yoktur desem, umarım bu, bir iddia ve mübalağa olmayacaktır’ diyor yazar Ali Ünal. Prof. Dr. Giuli Alasania’nın Bir Portre Denemesi İsimli Kitap İçin Yazdığı Önsöz Küreselleşme sürecine girmiş modern dünya, iletişimdeki artan hız ve kalite nedeniyle oldukça küçüldü ve süreçler hızlandı. Dünyada yaşayan milyarlarca insan yeni yeni oluşumlar karşısında sürekli tehlike altında yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu durum çok güçlü devlet kurumlarının varlığına rağmen insanlığın varoluşundan bu yana sık sık etkili olan liderin rolünü önemli ölçüde arttırdı. Fethullah Gülen bir liderdir ve gerçek bir lider olarak devletler ve etnik gruplar arasındaki farklılıkları aşmıştır. Evrensel insani prensipleri belgeleyip uygulamada ortaya koymuştur. Mozaik yapıdaki dünyamızda kurtuluş için gerekli olan, Gülen’in ahlaki prensiplerinin temel taşları hoşgörü, diyalog, kendi kültürüyle beraber farklı kültürleri tanıma ve kabul etmedir. Ona göre insan dini ve etnik farklılıklar gözetilmeden ele alınması gereken bir varlıktır.


Onun hedefi ise çalışkan ve bilgi sahibi aydın, aynı zamanda ahlaklı, üretken ve başkaları için fedakarlık yapabilen fertlerden oluşan bir toplum yetiştirmektir. Fethullah Gülen diğer bir ifade ile “Hocaefendi” ye göre “çıkar ve benlikten sıyrılabilen, başkalarının iyiliği için yaşayabilen insan gelişir, yükselir ve aşılmazları aşabilir.” Gülen’in dünyasında vefa, diğergamlık, iyilik, merhamet, bilgide derinleşme ve bunu gelecek nesillere aktarma insanın asıl gayesi olmuştur. Sağlam aile yapısı, kadın ve erkek arasındaki hak ve adaletin sağlanması, çocukların ve hukuklarının korunması, fedakarlıkla çalışan bir devlet mekanizması bu dünyanın değişmez vasıflarıdır. Bazı karamsarlara göre bunların gerçekleşmesi mümkün olmayabilir. Fakat Gülen bu ümitsizliklerin ortadan kaldırılmasını kendi örnek uygulamalarıyla sağlamıştır. O bütün bunları sadece başkalarına sunmakla kalmayıp, insan sevgisi ve affediciliği, başkasına ait olanı bazen tamamen farklı bile olsa kabullenmeyi ve saygı göstermeyi kendisine bir hayat düsturu kılmıştır. Fethullah Gülen dini bir liderdir.İslamı Türk halkının eşitliği için en önemli etken olarak gören bir müslümandır. Fakat onun müslümanlığı bağnazlıktan uzaktır.O islamı gerçek güzellikleri ile dünyaya tanıtmakta ve affedici yapısını göstermektedir. Bundan yola çıkarak diğer dinlerle ve temsilcileriyle diyaloğa başlamaktadır. Fethullah Gülen, Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesini gerçekleştirme adına çok önemli adımlar atmıştır. O, Patrik Bartholomeos, Papa II. Jean Paul ile ve başka dini liderlerle görüşüp sohbet etmiştir.

O lider olarak karizmatik bir kişiliğe sahiptir. Benim kendisi ile birebir görüşme imkanım oldu. Bu seçkin alim sempatik ve etkileyici bir şahsiyettir. Onun manalı derin sükunetinin altında çok duygusal bir kişilik durmaktadır. Simasından hislerinin bütünlüğü okunabilmektedir. O sadece genel olarak insanlığı değil ayrıca tek tek fertleri de düşünüp ele almaktadır. Onaların daha mutlu olmaları için çaba sarfetmektedir. Cesur ve gerektiği zaman gerekli olan kararları almada çok kabiliyetlidir. Dinamik bir ruha sahiptir. Modern bir insandır. Aktif olarak olaylardan etkilenmekte ve de olayları etkilemektedir. Etrafında toplanan, kendisini dinleyen, işlerini onun tavsiyelerine uygun yapan birçok insan için Fethullah Gülen’i çekici kılan işte bu vasıflarıdır. Kısa bir süre önce İstanbul’da 102 ülkeden 15-21 yaşları arasında öğrencilerin katıldığı 5. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları yapıldı. Değişik ülkelerden gelen genç elçiler Fethullah Gülen’in prensiplerine uygun açılan, yüksek kaliteleriyle kendilerini ispatlayan okullarda eğitim görmektedir.

Fakat bu okulların eğitim dışında farklı misyonları da vardır. Farklı kültürlerle diyaloğun daha da derinleştirilmesi, birlikte yaşayabilmek için gerekli imkanların sağlanması takdire şayan misyonlardır. Elinizdeki bu kitap Gürcü okurlara Fethullah Gülen’in bir portresini sunmaktadır. Ali Ünal Bey’in kitabı, yazarın da bizzat görüştüğü Fethullah Gülen’in faaliyetlerinin değişik yönlerini içermektedir ve Gürcü diline çevrilmesi bana göre çok isabetlidir. Gürcü okurlara seçkin bir şahsiyet hakkında tam bir fikir vermekte ve bir kez daha insanlığın varoluşundan bu yana işlenmiş olan evrensel ve hayatın devamı için gerekli olan yüksek değerleri düşünmeye davet etmektedir.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir