Talha Uğurluel – Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi

Tarihe ibret gözüyle bakmak ve alınması gereken dersi hakkıyla almak çok önemlidir. Geçmişimizi ayakta tutan manevi dinamikleri bilmek, onları güçlü yapan unsurları göz önünde bulundurmak bugünkü muvaffakiyetimizin yegane çaresidir. O nları en iyi şekilde anlamak hem tarih kitaplarını karıştırmaktan hem de yaşadıkları ve mücadele verdikleri yerleri ziyaret etmekten geçmektedir. Bizler de bu maksatla ülkemiz toprakları üzerinde bulunan ve atalarımızın ölüm kalım savaşı verdiği bir yeri tüm detaylarıyla sizlere tanıtmak için bu eseri hazırladık. Bu yer Çanakkale’ dir. Burası dünyanın en büyük donanmasının, en yenilmez ordularının gelip büyük bir hüsranlarla gerisin geri döndüğü esrarengiz topraklardır. Her zerresi şehitlerimizin kanı ile sulanmış bu toprakları ibretle gezmek bu vatanın evlatları olan bizler için önemli bir derstir. Ç anakkale Savaşı’nın dünyayı kasıp kavuran I. Dünya Savaşı’ndaki yeri ve önemi, dünya Müslümanlarının hamisi olan Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zorluklar, dünyayı ikiye bölmüş olan ltilaf ve Ittifak devletlerinin planları, Gelibolu’nun dünya haritasındaki konumu ve savaşanların gizli emelleri; buraları gezmeden önce bilmemiz gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Çanakkale’yi önemli kılan sebeplerden biri de ordumuzun başarıları yanında orada bugün bile izah edemediğimiz enteresan hadiselerin yaşanmış olmasıdır. Böyle birçok olay ve bu akıl almaz hadiselere şahit olan düşmanların açıklamaları yan yana getirildiğinde görülmektedir ki, bu vatanın evlatları bu mücadelede yalnız değildi. Yüzyıllar öncesinden dünyanın kulağına küpe olan bir ölçü ile, “Siz O ‘nu geniş zamanınııda anarsanız, dar zama- – 9 – Talha Uğurluel nınızda O da sizi anar,” sözüne bina en, insanımız bu en zor günlerinde garip bırakılmamış, art arda gelen ihsanlar başımıza sağanak sağanak yağmıştır. Bu ihsanlara dünden çok daha fazla ihtiyacımız olduğu bugünlerde gelin yeniden geçmişimizle el ele verelim ve aynı ruh ve inanç halesi içinde oralara giderek onları daha yakından tanımaya çalışalım. Görecek ve hissedeceksiniz ki onlar da siz geldiniz diye çok mutlu olacaklar. Sizler şehitlikler arasında gezerken, onların ruhlarına Fatihalar gönderirken ve yüzünüzdeki buruk tebessümü onların yattığı topraklarda gezdirirken belki yüreğinizin bir köşesinde bir titreme olacak. O zaman anlayacaksınız ki onlar da bakışlarını sizlerin üzerinde gezdiriyorlar ve memnuniyetİn en tatlısıyla torunlarını karşılıyorlar. Bekli de simalarınızı unutmamak için zihinlerine kaydediyorlar. Ötelerde bir şehide 70 şefaat hakkının verileceği günde yeniden sizleri hatırlamak üzere. Dünyanın tarihi zenginlik ve tabiat güzelliği bakımından en zengin yerlerinden biri olan Anadolu’da yaşıyoruz. Bu değerler bize ait olduğu halde onlar hakkındaki bilgimiz ve tanımak için sarf ettiğimiz gayret ise bir hayli az. lnsanımıza bu güzellikleri tanıtma adına yola çıkarken bu harika yerleri ve tabiat güzelliklerini hem görelim hem de kitaplaştıralım istedik. Fakat nereden başlayacağımızı bilemiyorduk. Işte tam bu kararsızlık anında isabetli yaklaşımlarıyla bu eserin ortaya çıkmasında desteğini hiç esirgemeyen Salih Zeki Bey’e, ayrıca tasarımlarıyla esere farklı bir bakış açısı kazandıran Murat Arabacı’ya, Faruk Yılmaz’a ve emeği geçen diğer tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Talha OGORLOEL – 1 0 – GİRİŞ N E DEN ÇANAKKA L E?* Güzel Türkiye’ınizin hemen her yerinde gezilecek, görülecek ve ibret alınacak nice harika yerler var. Fakat biz bu yerler içinde öncelikle Çanakkale’nin tanıtılması gerektiğini düşündük ve şu an okumakta olduğunuz eseri hazırladık. “Hem tarihi hem de turistik özellikleriyle bu kadar çok yer varken neden Çanakkale’yi seçtiniz?” diye soracak olursanız bunun cevabını, 1 984 yılında devrin başbakanıyla bir Japon grup arasında geçen mülakatı aktararak verebiliriz. Eminiz ki sizler de bu ilginç görüşmeyi okuduğunuzda, çocuklarınızla birlikte oralara gitmek isteyeceksiniz: “Yıl 1 984. Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanlık makamında rahmetli Turgut Özal var. Aynı dönemin Milli Eğitim Bakanı ise Sayın Vehbi Dinçerler. Ülkesinin geleceği adına çözüm yolları araştıran Turgut Özal, eğitim konusunda da Japon pedagoglara bir araştırma yaptırmak ister ve ülkemize davet eder. Eğitim konusunda uzman bu heyet, Türk gençleri hakkında araştırma yapmak üzere ülkemize gelirler. Bir süre ülkemizin değişik yerlerinde görüşmelerde ve temaslarda bulunurlar. En nihayetinde araştırmalarının sonuçlarını açıklamak üzere Sayın Başbakanımız Turgut Özal’ın yanına çıkarlar. Milli eğitim bakanımız da bu sırada orada bulunmaktadır. Heyetin vardığı netice gayet açık ve kısadır: – Sizin gençlerinizde milli şuur yok! * M. lhsan Gençcan, Kan Çiçek/eri, Istanbul 2001, s. 20. A. Katırcıkara, Türkiye gazetesi. – ll – Talha Uğurluel Yöneticilerimiz aldıkları bu üzücü cevap karşısında hayretler içerisinde kalır ve hemen sorarlar. – Peki siz Japon gençlerine milli şuur verme adına neler yapıyorsunuz? – Biz gençlerimize, daha ilkokula başlamadan, şok testler uygularız . Mesela, bir uçak kadar hızlı giden trenlerimize bindirir, bir tur yaptırırız. Çok katlı yollardan geçen tren, onları şöyle bir sarsar. Sonra robotlarla ç alışan büyük fabrikalarımıza götürür, gezdiririz . Mini mini çocuklarımız teknolojinin baş döndürücü neticesini görerek şoke olurlar, hayranlık duyarlar. Bu şoktan sonra onları Hiroşima’ya, Nagazaki’ye götürürüz. ll. Dünya Savaşı sırasında atom bombasıyla olabildiğince tahrip edilmiş bu bölgeleri aynen koruyoruz. Oraları da çocuklarımıza bilgiler vererek gösteririz. Hiçbir canlının ve bitkinin hayat bulmasına imkan vermeyen atom bombasının bugüne uzanan etkilerini hayretle seyrederler. Tabiidir ki, çocukların bütün görüp dinledikleri, masum ve temiz ruhlarında derin ve etkili izler bırakır. Bütün bunların ardından da onlara deriz ki: – E ğer sizler çalışmaz, sizden öncekileri geç mezseniz, vatanınızı, işte böyle düşmanlar bombalar, yakar, yıkar ve hiçbir canlının yaşayamayacağı hale getirir; sonra da çeker gider. Çalışırsanız, bindiğiniz hızlı trenleri bile geçecek yeni araçlar yaparsanız , gördüklerinizden daha gelişmiş fabrikalar kurarsanız hiçbir düşman size saldırmaya cesaret edemez. Ülkeniz, milletiniz yücelir, yükselir, daima bütün insanların saygı duyduğu ve özendiği bir konumda kalırsınız . Şimdi artık, çalışkan olup olmama kararını kendiniz veriniz. Çalışmak ve ülkenizi sevmek zorunda değil misiniz? Artık bunu siz düşünün ve kararınızı verin! – Çocuklarımız bununla ikinci bir şok daha yaşarlar. Ve bu şoklarla iyi bir Japon olmaya doğru güçlü bir adım atmış olurlar. Yetkililerimiz, Japon gençlere nasıl mill1 şuur kazandırıldığını öğrenmişlerdir. Ardından bir soru daha sorarlar. – 1 2 – Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi – Peki biz , Türk gençlerine milll şuur kazandırma adına ne yapmalıyız? – Bildiğimiz kadarıyla, sizin, gençleriniz için birçok Nagazaki’niz ve Hiroşima’nız var. En önemlisi de Çanakkale Savaşlarının geçtiği bölgedir. I. Dünya Savaşı’nın bu bölümü, gençlerinizin şoka uğraması için yeter de artar bile … Bir metrekare toprağa 6 bin merminin düştüğü yerdir Çanakkale … Böyle bir savaştan Türkler her şeye rağmen galip çıkıyor, zor olanı başarıyorlar. En gelişmiş teknolojiye ve donamma meydan okuyarak, imanın galip geldiğinin ispatını yapıyorlar. Üstelik karşılarında tek bir düşman değil, birleşmiş güçler, sizin tabirinizle yetmiş iki buçuk millet vardır. Işte bu tablo ve bu bölge, gençlerinizin milli şuurunun pekişınesine fazlasıyla yeter. Bunun için gençlerinizi gruplar halinde Çanakkale’ye götürmelisiniz. Her Türk genci Çanakkale Savaşlarının olduğu bölgeyi mutlaka gezmeli, görmeli ve öğrenmelidir. Ve o gençlere denmelidir ki: – Sizler çalışmazsanız, birlik içinde olmazsanız, düşmanlar Çanakkale’ye geldikleri gibi bu defa da başka şartlar altında başka şekilde gelirler, size yaşamayı haram ederler. Çalışır, birlik içinde olursanız , teknolojiyi yakalarsınız; barışa katkıda bulunur, vatanınızı müreffeh kılarsınız. Evet, gençlerinize bunları telkin ettikten sonra bu zaferin destanını en güzel biçimde dile getiren Mehmed Akif’in Safahat ‘ını okutunu�.” Işte Japon heyetin açıklaması böyledir.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir