Vatsyayana – Kama Sutra, Hint Sevisme Sanati

1. Darma, Arta ve Kama’ya Selam Olsun Başlangıçta Varlıkların Efendisi erkekleri ve kadınları yarattı. Yüz bin bölümlük enikler biçiminde, bu varlıkları Darma, Arta ve Kama’ya göre düzenlemek için kurallar koydu. Bu emirlerden Darma’ya nasıl uygun davranılacağını esas alan bazıları ayrıca Svayambu Manu tarafından yazılmıştır; Arta’ya ilişkin olanlar Brihaspati tarafından toplanıp sıraya konmuştur; Kama’dan bahsedenler ise Mahadeva’nın izleyicisi Nandi tarafından bin bölümde yorumlanmıştır. Şimdi, Nandi tarafından bin bölümde yazılmış olan bu Kama Sutra (Aşk Üzerine Özlü Sözler), Uddvalaka’nın oğlu Şvetaketu tarafından beş yüz bölüme indirilmiş olarak yeniden yazılmıştır. Ve yine benzer biçimde Punçala (Güney Delhi) ülkesinin bir mirasçısı olan Babravya tarafından kısaltılarak yüz elli bölüm halinde yeniden yazılmıştır. Bu yüz elli bölüm ayrı ayrı adlandırılan yedi başlık ya da bölüm altında toplanmıştır: 1. Sadarana (genel konular). 2. Samprayogika (kucaklaşmalar vs.). 3. Kanya Samprayuktaka (dişi ve erkeklerin birleşmesi). 4. Baryadhikarika (kişinin kendi karısına dair).


5. Paradika (başka kişilerin karılarına dair). 6. Vaysika (zevk kadınlarına dair). 7. Opamişadika (baştan çıkarma sanatlarında, kuvvetlendirici ilaçlara dair). 2. Darma, Arta ve Kama’nın Kazandırdıklarına Dair Bütün yaşamı yüz yıl olan insan farklı zamanlarda Darma, Arta ve Kama’yı bir şekilde, birbirleriyle çakışmadan uygulayabilmelidir. Çocukluğunda eğitim alması, gençliğinde ve orta yaşlılığında Arta ve Kama’yı uygulaması ve yaşlılığında Darma’ya göre davranması gerekir. Böylece Mokşa’yı kazanmaya çalışarak ilerdeki ruh göçünden kurtulmalıdır. Ya da yaşamın belirsizlikleri söz konusu olduğunda, bunları uygulanması emredilen zamanlarda uygulamalıdır. Yalnız, eğitimini bitirene dek yaşamını bir din öğrencisi gibi sürdürmeye dikkat etmelidir. Darma, Şastra yani Hinduların Kutsal Kitabı’nın kurban adama ve et yememe gibi emirlerinin yerine getirilmesidir: Kurban adamak genelde yapılmaz, çünkü bu dünyaya ilişkin değildir ve görünür etkisi yoktur; et yememek genelde uygulanır çünkü bu dünyaya aittir ve görünür sonuçları vardır. Darma’nın Şruti’den (Kutsal Kitap) ve Şruti’yi bilen kişilerden öğrenilmesi gerekir. Arta, sanatların, toprağın, altının, sığır sürülerinin, zenginlik, mal mülk ve arkadaşların kazanılmasıdır.

Bu, ayrıca, kazanılanın korunması ve korunanın çoğaltılması demektir. Arta, kralın adamlarından ve ticaret yoluyla deneyim kazanmış olan tacirlerden öğrenilmelidir. Kama, ruhla birlikte aklın yardımıyla, beş duyu aracılığıyla, işitme, hissetme, görme, tat alma ve koklamayla uygun nesnelerden zevk almadır. Buradaki temel şey, duyum organı ve onun nesnesi arasındaki kendine has bağlantıdır ve bu bağlantıdan ortaya çıkan zevk bilincine Kama denir. Kama, Kama Sutra’dan (Aşk Üzerine Özlü Sözler) ve yurttaşların uygulamalarından öğrenilir. Bu üçü, yani Darma, Arta ve Kama bir araya geldiğinde, önem sıraları yazılıştaki sıraya göredir; yani Darma Arta’dan daha iyidir, Arta da Kama’dan. Ancak, erkekler canlılıklarını Arta’dan kazandıkları için, Arta’nın her zaman, önce kralca uygulanması gerekir. Ayrıca, genel kadınlar Kama doğrudan işleri olduğundan dolayı, Kama’yı diğer ikisine tercih etmelidirler. Genel kurala istisnalar bunlardır. 1. İTİRAZ Bazı bilgili insanlar derler ki, Darma bu dünyaya ait olmayan şeylerle ilgili olduğu için ancak bir kitaptan öğrenilebilir. Arta da böyledir, çünkü ona yalnızca uygun yollarla ulaşılır ve bu yollar yalnızca çalışmayla ve kitaplardan öğrenilebilir. Oysa Kama, vahşi yaratıklar tarafından bile uygulanan ve her yerde bulunur bir şey olduğundan, elde etmek için hiçbir çaba gerekmez. YANIT Bu doğru değildir. Kadın ve erkeğe bağlı bir şey olan cinsel ilişki, onların uygun yolları kullanmalarını gerektirir ve bu yollar da Kama Şastra’dan öğrenilir.

Vahşi yaratıklarda uygun yolların kullanılmaması, onların zaptedilmemişlikleri, dişilerin yalnızca belirli mevsimlerde cinsel ilişkiye uygun olması hiçbir düşüncenin sonucu olmayan cinsel ilişkilerinden dolayıdır. 2. İTİRAZ Lokayatikalar derler ki: Dinsel emirler, ileride kazandıracakları şeyler için izlenmemelidir, ayrıca bir şey kazandıracakları da şüphelidir. Hangi aptal kişi, kendi elindekini başkasının eline aktarır? Üstelik bugünkü bir güvercin, yarınki bir tavustan; elde edildiği kesin olan bakır para elde edileceği kuşkulu olan altın paradan daha iyidir. YANIT Bu doğru değildir. Birincisi; Darma’nın uygulanmasını emreden Kutsal Kitap şüpheye izin vermez. İkincisi; düşmanların yıkımı ya da yağmurun yağması için yapılan adakların yararlı olduğu görülmektedir. Üçüncüsü; güneş, ay, yıldızlar, gezegenler ve diğer göksel cisimler, özellikle dünyanın iyiliği için çalışıyor gözükmektedirler. Dördüncüsü; bu dünyanın varlığı, insanların dört sınıfı ve yaşamın dört aşamasıyla ilgili kuralların yerine getirilmesinin sonucudur. Beşincisi; tohumun gelecekteki ürünlerin umuduyla toprağa atıldığını görmekteyiz. Vatsyayana’ya göre bu yüzden dinsel emirlere boyun eğmeliyiz. 3. İTİRAZ Yazgının her şeyin ana kuvveti olduğuna inananlar derler ki: Zenginliğe ulaşmak için çaba harcamamız gerekir. Bazen denediğimiz halde elde edemesek de bazen hiç çaba göstermediğimiz halde kendiliğinden gelir. Böylece her şey, kazanmanın ve kaybetmenin, başarmanın ve yenilmenin, zevkin ve acının efendisi olan yazgının gücündedir.

Böylece Bali’nin İndra’nın saltanatına geçmesi ve yine aynı güççe indirilmesinde gördüğümüz gibi yalnızca yazgı onu eski konumuna getirebilmiştir. YANIT Böyle söylemek doğru değildir. Her çeşit olayda bir şeyin kazanımı biraz çaba gerektirdiği için amaçlarımıza ulaşmamızın uygun yollara bağlı olduğu söylenebilir. Uygun yolların uygulanması böylece zorunludur (olmaya yazgılı bir şey söz konusu olduğunda bile), bundan da hiçbir şey yapmayan kimsenin mutlu olmayacağı ortaya çıkar. 4. İTİRAZ Arta’nın elde edilmesi gereken esas şey olduğunu düşünen kişiler şunu savunurlar: Zevk aranmamalıdır çünkü saygıdeğer kişilerce de hoş karşılanmayan zevkler, ikisi de zevklere göre üstün olan Darma ve Arta’nın uygulanmasına engel olur. Ayrıca zevkler insanı sıkıntıya düşürür ve düşük kişilerle temas ettirir; insanın doğru olmayan hareketler yapmasına sebep olur ve insanın saflığını bozar; insanı geleceğe önem vermez kılar, düşüncesizlik ve hafifliğe teşvik ederler. Ve son olarak hiç kimsenin ona inanmamasına, hiç kimse tarafından kabul edilmemesine ve kendisi de dahil herkesçe küçümsenmesine sebep olur. Dahası, kendilerini yalnız zevke kaptıranların aileleri ve akrabalarıyla birlikte mahvolduğuna inanılır. Örneğin, Boja Hanedanının Kralı Dandakya kötü niyetle bir Brahma’nın kızını kaçırdı ve işin sonunda mahvoldu, krallığını kaybetti. Ahalya’nın bekâretini bozan İndra da bu yaptığının cezasını çekti. Benzer bir olay olarak, Draupadi’yi baştan çıkarmaya çalışan güçlü Kiçaka ve Sita’yı elde etmeye yeltenen Ravana yaptıkları için cezalandırıldılar. Bunlar ve başka birçok insan zevklerine uyup mahvoldular. Yanıt Bu itiraz kabul edilemez. Zevkler yaşamı sürdürmek ve vücut sağlığı için yemek kadar gerekli olduğundan eşit derecede karşılanmalıdır.

Dahası zevkler, Darma ve Arta’nın sonuçlarıdır. Bu yüzden zevkler aşırılığa kaçmadan, dikkatle uygulanmalıdır. Yemek isteyen dilenciler var diye kimse yemek pişirmekten çekinmez, ya da olgunlaştığında ürünü tahrip edecek geyikler var diye kimse tohum ekmekten çekinmez. Böylece Darma, Arta ve Kama’yı uygulayan birisi, hem bu dünyada hem de gelecek dünyada mutluluğa sahip olur. Bu eylemleri iyi yapmaktan, gelecek dünyada sonuçları ne olur diye korkmaya gerek olmadığı gibi bu hareketlerin iyiliği konusunda da tehlike yoktur. Darma, Arta ve Kama’nın birlikte ya da herhangi ikisinin ya da birisinin bile uygulanmasına yol açan her eylemin yapılması gerekir. Ancak, bir tanesinin uygulanması, kalan ikisine mal olacaksa yapılmaması gerekir. 3. Öğrenilmesi Gereken Sanat ve Bilimlere Dair Kişinin Darma ve Arta’nın içerdiği sanat ve bilimlerin yanısıra, Kama Sutra’yı ve gösterdiği sanat ve bilimleri de öğrenmesi gerekir. Her genç bakire kızın, evlenmeden önce sanat ve bilimleriyle Kama Sutra’yı öğrenmesi gerekir. Evlendikten sonra da kocasının rızasıyla öğrenmeyi sürdürebilir. Bazı bilgili insanlar bu noktaya itiraz ederler ve derler ki, “Hiçbir bilimi öğrenmelerine izin verilmeyen kadınların, Kama Sutra’yı da öğrenmemesi gerekir.” Ancak Vatsyayana’ya göre bu itiraz, kadınlar Kama Şastra’dan ya da Kama’nın kendisinden türetilmiş olan Kama Sutra’nın uygulanmasını zaten bildiklerinden dolayı geçerliliğini yitirmiştir. Üstelik, bir bilimi uygulamayı herkes bilse de, o bilimin temellendiği kural ve yasaları yalnızca birkaç kişinin bilmesi sadece burada değil, birçok şeyde de geçerlidir. Böylece Yadnikalar yani adak adayanlar, gramer konusunda cahil olsalar da farklı tanrıçalara hitap ettiklerinde uygun sözcükleri kullanırlar.

Ama bu sözcüklerin art arda nasıl dizildiğini bilmezler. Aynı şekilde astroloji biliminden haberdar olmayan kişiler astrolojiyle belirlenmiş uğurlu günlerde gerekenleri yaparlar. Benzer bir şekilde, at ve fil sürücüleri hayvan eğitme biliminden habersiz olarak yalnızca pratikleriyle bu hayvanları eğitirler. Ve aynı şekilde uzak eyaletlerin halkları, krallığın yasalarına alışkanlıktan, yalnızca başlarında bir kral olduğundan başka neden gerekmeksizin kralın eniklerine uyarlar. Prens ve rahip kızı olan bazı kadınlar ile genel kadınların Kama Şastra’da gerçekten hünerli olduklarını deneyimimizden biliyoruz. Bu yüzden, bir kadının Kama Şastra’yı, en azından bir kısmını, güvenilir bir arkadaşıyla çalışarak öğrenmesi gerekir. Kama Şastra’nın bir kısmını oluşturan altmış dört sanatı tek başına çalışması gerekir. Hocasının şu kişilerden birisi olması gerekir: Bir dadının kendisiyle birlikte büyümüş ve evlenmiş kızı evlenmiş olmak koşulu tüm hocalar için geçerlidir ya da her konuda güvenilebilecek bir kız arkadaş ya da teyzesi ya da yaşlı bir hizmetçi ya da eskiden aileyle yaşamış bir kadın dilenci ya da her zaman için güvenilir olan kendi kız kardeşi. Aşağıdakiler Kama Sutra’yla birlikte öğrenilmesi gereken sanatlardır: 1. Şarkı söyleme. 2. Müzik aletleri çalma. 3. Dans etme. 4.

Dans ederken şarkı söyleyip müzik aleti çalabilme. 5. Yazma ve resim yapma. 6. Dövme yapma. 7. Bir putu pirinç ve çiçekle donatmak ve süslemek. 8. Çiçek yataklarını ve topraktaki çiçekleri yaymak ve düzenlemek. 9. Diş, giysi, saç, tırnak ve vücut boyama, üstüne resim yapma. 10. Vitray yapma. 11. Yatak yapma ve uzanmak için halı ve minderleri yayma sanatı.

12. Su ile dolu cam müzik kaplarını çalma. 13. Su kemerlerinde, sarnıçlarda ve su depolarında su saklama ve biriktirme. 14. Resim yapma, süsleme ve bezeme. 15. Kolyeleri, çelenkleri, başa takılan gül çelenklerini hazırlama. 16. Turban ve başa takılan çelenkleri bağlama ve çiçeklerden taç ve tepe düğümleri yapma. 17. Gösteriler yapma. Oyun oynama. 18. Kulak süsleri yapma sanatı.

19. Parfüm ve koku hazırlama sanatı. 20. Mücevherlerin, süslerin ve giysideki süsün uygun düzenlenmesi. 21. Sihir ya da büyü. 22. Becerilerde el çabukluğu. 23. Yemek pişirme ve aşçılık gibi mutfak sanatı. 24. Uygun tat ve renkte limonatalar, şerbetler, mayhoş içkiler ve alkollü özler yapma. 25. Terzilik işleri ve dikiş dikme. 26.

İplik ve bükülmüş iplikle papağan, çiçek, sorguç, püskül, salkım, kabartma, topuz vs. yapma. 27. Bilmeceleri, muammaları, örtülü konuşmaları, sözlü bulmacaları ve karışık soruları çözme. 28. Söz tekrarlamaktan oluşan, birisi bitirir bitirmez diğerinin, son konuşmacının sözünün son harfiyle başlayan başka bir söz söylemek zorunda olduğu bir oyun. (Söyleyemeyen kaybeder ve bir tür ceza ödemek zorunda bırakılır.) 29. Taklit ya da benzetme sanatı. 30. Tilavetle ve belirli bir makamla okuma. 31. Söylenmesi zor cümleleri öğrenme. En çok kadınlar ve çocuklar tarafından oynanır. Zor bir cümlenin verilmesiyle başlanır.

Hızla tekrar edildiğinde çoğu zaman sözcüklerin yeri değişir ve kötü anlama gelir. 32. Kılıç, tek sopa, dörtte bir değnek, yay ve okla çalışma. 33. Sonuçları söze dökmek, akıl yürütme ve anlama. 34. Marangozluk. 35. Mimari yani bina yapma sanatı. 36. Altın ve gümüş paralar, mücevherler ve kıymetli taşlar hakkında bilgi. 37. Kimya ve mineraloji. 38. Mücevherleri, kıymetli taşları ve boncukları boyama.

39. Madenler ve ocaklar hakkında bilgi. 40. Bahçıvanlık; ağaç ve bitki yetiştirmeyi, hastalıklarını ve yaşlarını belirlemeyi bilme. 41. Horoz, bıldırcın ve koç döğüştürme sanatı. 42. Papağanlara ve sığırcık kuşlarına konuşmayı öğretme sanatı. 43. Vücuda kokulu merhemler sürme, yağlar ve parfümlerle saça şekil verme ve saç örme sanatı. 44. Şifreyle yazılanı anlama ve ilginç biçimlerde yazma sanatı. 45. Sözcük yapılarını değiştirerek konuşma sanatı. (Çeşitli biçimlen vardır.

Sözcükleri baştan sona söyleyenler olduğu gibi, bazıları da bir sözcüğün her hecesinin arasına gereksiz harfler ekleyerek konuşur.) 46. Dili ve lehçelerini bilme. 47. Çiçek sepeti yapma sanatı. 48. Gizemli diyagramlar düzenleme, büyü ve muska söyleme ve bileklik bağlama sanatı. 49. Bir parçası verilen mısra ya da kıtaları tamamlamak gibi zihinsel egzersizler; ya da değişik şiirlerden gelişigüzel mısralar verildiğinde bütün bir siki anlamlı olarak tamamlamak için bir, iki veya üç satır eklemek; ya da seslileri sessizlerden ayırma veya tamamını bir araya getirme yoluyla bir şiirin düzensizce yazılmış sözcüklerini düzenlemek; ya da işaret ve simgelerle gösterilen tümceleri şike veya düz yazıya dönüştürmek. Daha bir sürü böyle egzersiz vardır. 50. Şiir yazma. 51. Sözlük ve sözcük bilgisine vakıf olma. 52.

Kişilerin görünüşlerini değiştirme ve gizleme yollarına vakıf olma. 53. Nesnelerin görünüşlerini değiştirme sanatına vakıf olma; pamuğa ipeksi, kaba ve sıradan şeylere iyi ve güzel görünüm vermek gibi. 54. Değişik kumar oynama yolları. 55. Mantra ve büyü yoluyla, başkalarının mülküne sahip olma sanatı. 56. Gençlik sporlarında ustalık. 57. Toplumun kurallarını ve başkalarına nasıl saygı gösterileceğini ve iltifat yapılacağını bilme. 58. Savaş sanatını, silahları, orduları bilme. 59. Jimnastik bilme.

60. Yüz hatlarından bir insanın karakterini anlama sanatı. 61. Şiirin kurallarına uymayı ve şiir kurmayı bilme. 62. Aritmetik oyunların bilme. 63. Yapay çiçekler yapma. 64. Kilden figürler ve heykeller yapma. İyi huylu, güzel ve diğer iyi niteliklere sahip ve yukarıdaki sanatlarda da usta olan bir genel kadın, Ganika yani yüksek nitelikli genel kadın adını alır ve erkekler meclisinde şeref konuğu olur. Üstelik, her zaman kraldan saygı görür, bilge insanlarca övülür ve her yerde aranan biri olur; genel bir ilgi görür. Bir kralın kızı, bir rahibin kızı yukardaki sanatları öğrenmişse kendisinin yanı sıra başka binlerce eş söz konusu olsa da kocasının gözdesi olabilir. Aynı şekilde, bir kadın kocasından ayrılmış ve kötü duruma düşmüşse, yabancı bir ülkede olsa bile, bu sanatlara ilişkin bilgisi aracılığıyla kendisini kolayca geçindirebilir. Bu sanatların yalın bilgisi bile, bu sanatların uygulanması söz konusu olmasa da bir kadını çekici kılar.

Bu sanatlarda usta olan, konuşkan ve âşıkane davranma ve söz söyleme sanatını doğrudan bilen bir erkek, onları yalnızca kısa bir süre önce öğrenmiş olsa bile, kadınların kalbini hemen kazanır. 4. Bir Yurttaşın Günlük Yaşamı Böylece armağan olarak, ele geçirerek, satın alarak, emanet ya da atalarından miras yoluyla kazandığı zenginlikle bilgiye ulaşan erkeğin aile reisi olup bir yurttaş gibi yaşaması gerekir. Şehirde, büyük bir köyde, seçkin insanların semtinde ya da çoğu insanın gidip geldiği bir yerde ev alması gerekir. Bu mesken suya yakın olmalı ve değişik amaçlar için değişik bölmeleri olmalıdır. Evin çevresinde bir bahçe, biri dış, diğeri iç olmak üzere iki odası olmalıdır. İç oda kadınlara tahsis edilmeli, zengin kokularla dinlendirici bir havası olan dış odada ise yumuşak bir yatak olmalı; bu yatak göze güzel görünmeli, temiz beyaz örtülü, ortası alçak, üzerinde çelenk ve çiçek buketleri -Doğal bahçe çiçekleri-, gölgeliği, biri baş kısmında diğeri ayak kısmında olmak üzere iki yastığı olmalıdır. Odada ayrıca bir çeşit sedir ve bunun baş kısmında bir tabure olmalıdır. Gece için tabure; çiçekler, göz damlası ve hoş kokulu özler konmuş kavanozlar, ağız kokusu için kullanılan şeyler ve ağaç-kavunu ağacının kabuğunu koymanın yanı sıra hoş kokulu yağların konması için kullanılmalıdır. Sedirin yakınında yerde bir tükürük hokkası, içinde mücevher bulunan bir kutu, bir askıdan sarkan fildişi bir lut, bir resim tahtası, parfüm içeren bir kap, birkaç kitap ve yabani kadife çiçeğinden yapılma kolyeler bulunmalıdır. Sedirin fazla uzağında olmamak üzere yerde, yuvarlak bir yastık, oyuncak el arabası ve zar oyunları için tahta olmalıdır. Dış odanın dışarısında kuş – Bıldırcın, keklik, papağan, sığırcık ve benzeri kuşlar- kafesleri ve yün eğirmek, oymacılık ve bu çeşit uğraşılar için özel bir yer olmalıdır. Bahçelerde bir dönen salıncak ve bir normal salıncak, ayrıca çiçeklerle bezeli asma bir kameriye olmalı, bunun içine oturmak için yükseltilmiş bir çiçek tarhı konmalıdır. Sabah kalkıp gerekli işleri -Doğanın çağrısına uymak her zaman için Hindularca sabahları yapılması gereken ilk iştir- yerine getiren evin reisi dişini fırçalamalı, vücuduna sınırlı miktarda yağlar ve kokular sürmeli, takılar takmalı, göz kapaklarına ve gözlerinin altına göz damlası sürmeli, dudaklarını alaktakayla – Laktan elde edilen bir renk- boyamalı ve aynada kendisine bakmalıdır.

.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir