William Shakespeare – Kral John’un Yaşamı ve Ölümü

(Kral ]ohn, Kraliçe Elinor, Pembroke, Essex, Salisbury, refakatçiler ve onlarla birlikte Fransız elçisi Chatillon girer.) KRAL JOHN Pekala, söyle Chatillon, Fransa bizden ne istiyor? CHATILLON Fransa kralı selamlarını yolluyor Ve majesteliği çalan siz majestelerine Benim şahsımda şunları söylüyor. ELINOR “Majesteliği çalan”! Tuhaf bir girizgah. KRAL JOHN Susun sevgili anneciğim, elçiyi dinleyin. CHATILLON Fransa kralı Philip, Merhum ağabeyiniz Geffrey’nin oğlu Arthur Plantagenet’ın haklı ve doğru davası adına, ı Bu güzel adayı ve ona bağlı olan Plantagenet: Kraliye t aile si üyelerinin aile adı. 1 William Shakespeare İrlanda, Poictiers, Anjou, Touraine ve Maine eyaletlerini talep ediyor. Bu ülkeler üzerinde kurduğunuz zorba yönetime Son verip kılıcınızı bırakmanızı ve bu yerleri Gerçek kral olan yeğeniniz genç Arthur’un ellerine KRAL JOHN Reddedersek ne olacak? CHATILLON terk etmenizi istiyor.2 Zorbalıkla elde edilen bu hakları Acımasız ve kanlı bir savaşla geri alacak_. KRAL JOHN Savaşa savaşla, kana kanla, Cebre cebirle karşılık vereceğiz. Böyle söyle Fransa kralına. CHATILLON Öyleyse bana verilen yetki çerçevesinde Duyun ağzımdan kralımın meydan okuduğunu. KRAL JOHN Benimkini de ona götür, uğurlar olsun. Şimşek bile olsan Fransa kralının gözünde, Sen daha çakmadan selamını onun huzurunda, Duyulacak toplarımın gürlemesi.3 Git artık! Öfkemizin borazanı, Felaketinizin kasvetli habercisi ol. Saygıyla uğurlansın ülkemizden; orada olacağım ben; Pembroke, ilgilen bununla.


Güle güle Chatillon. ( Chatillon ve Pembroke çıkar.) ELINOR İşte gördün oğlum! Dememiş miydim sana, İhtiraslı Constance, Fransa’yla birlikte bütün dünyanın ı Tarihçi Holinshcd’e göre Shakespeare’in burada söylediğinin tersine, Fransa kralı il. Philip, Arthur adı na böyle bir talepte bulunmamı ştı r. J Top: Anakronizm; barut Avrupa’da 14. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmı ştı r. 2 Kral ]ohn’un Yaşamı ve ôlümü Oğlunun yanında yer almasını sağlamadan durmaz diye ? Çok kolay bir şekilde, dostane görüşmelerle Buna engel olunabilir, sorun halledilebilirdi. Oysa şimdi iki krallık da Sorunu acımasız ve kanlı bir savaşla çözümlemek zorunda. KRAL JOHN Gücümüz ve haklı oluşumuz koruyor bizi. ELINOR Haklı oluşundan çok gücün koruyor. Öteki türlü hapı yutardık sen de, ben de. Vicdanım bu kadarını fısıldıyor kulağına Tanrıdan, senden ve benden başka duyan olmayacak bunu. (Bir şerif girer.) ESSEX Efendimiz, son derece tuhaf bir anlaşmazlık söz konusu. Taşradan geldi çözümlemeniz için; Hiç böylesini duymamıştım; adamları huzurunuza getireyim mi? KRAL JOHN Gelsinler.

Bu ani seferin masraflarını Kiliselerimiz ve manastırlarımız karşılayacak. (Robert Faulconbridge ile piç kardeşi Philip girer.) Kimsiniz siz ? PİÇ Sizin sadık kulunuzum, bir beyefendiyim ben; Northamptonshire’da doğdum Ve tahminime göre en büyük oğluyum Robert Faulconbridge’in, Payeler dağıtan Aslan Yürekli Richard’ın eliyle Savaş alanında şövalye yapılan askerin. KRAL JOHN Peki, sen kimsin? ROBERT Aynı Faulconbridge’in oğlu ve mirasçısı. William Shakespeare KRAL JOHN O yaşça senden büyük, yine de mirasçı sen misin? Anlaşılan aynı anadan doğmadınız. PİÇ Aynı anadan doğduğumuz kesin, yüce kralım. Bu konuda kuşku yok; ve tahmin ediyorum aynı babadan doğduk; Ama Tanrıya ve anneme havale ediyorum sizi kesin gerçek için Hiçbir çocuğun babasından emin olmadığı gibi Benim de o konuda kuşkum var. ELINOR Kes sesini terbiyesiz adam! Anana kara çalıyor, Bu güvensizlikle onurunu lekeliyorsun onun. PİÇ Ben mi madam? Hayıı; böyle yapmak için bir gerekçem yok; Bu kardeşimin tezi, benim değil. Ve kanıtlayabilirse bunu, yılda en aşağı Beş yüz altından mahrum edecek beni. Tanrı korusun anamın onurunu ve benim mirasımı! KRAL JOHN Çok dobra bir adam bu. Senden küçük olmasına rağmen Neden mirasında hak iddia ediyor? PİÇ Bir neden göremiyorum mirası ele geçirmek dışında; Ama bir keresinde piç olmakla suçladı beni, Oysa bana nasıl gebe kaldığını söylemek anneme düşer. Ama benim babam da onunkinden aşağı kalmaz, Nur içinde yatsın bana can veren kemikler! Karşılaştırın yüzlerimizi ve verin kararınızı. Eğer yaşlı Sir Robert can vermişse ikimize de, Babamızsa ikimizin de ve benziyorsa bu oğlu ona, Ah yaşlı Sir Robert, babacığım, diz çöküp Şükrediyorum Tanrıya, benzemediğim için sana! 4 Kral ]ohn’un Yaşamı ve Olümü KRAL JOHN Ne delişmen biri bu böyle ! ELINOR Yüzünün ifadesi Aslan Yürekli’yi andırıyor; Konuşması onunkine benziyor. Genel olarak baktığınızda bazı benzerlikler .

gormuyor musunuz Bu adamla oğlum arasında ? KRAL JOHN Dikkatlice inceledim her bir yanını; Ve ben de Richard’a çok benzediğini fark ettim. Efendi, anlat bakalım, Kardeşinin mülkünde hak iddia etmene neden olan nedir? PİÇ Çünkü profili babamınkine benziyormuş! Güya o yüzle alacakmış bütün mülkümü Yıllık beş yüz pound gelirimi! ROBERT Soylu efendimiz, babam hayattayken Ağabeyiniz çok işte kullanmıştı onu . 4 PİÇ Bayım, böyle diyerek alamazsınız mülkümü, Siz kralın annemi nasıl kullandığını anlatın. ROBERT Bir keresinde Almanya’ya yollamış onu haberci olarak İmparatorla zamanın önemli konularını görüşmesi için. Kral onun yokluğundan yararlanmış Ve bu sırada babamın yatağına girmiş; Ne zaman, nasıl başarılı olmuş söyleyemem, yüzüm kızarır. Ama gerçekler tartışılmaz: Bu matrak beyefendi ana rahmine düştüğünde 4 Ağabeyiniz: Kral Aslan Yürekli Ri�har<l. 5 William Shakespeare Annemle arasında koca denizler olduğunu5 Babamın ağzından dinlemiştim. Ölüm döşeğinde hazırladığı vasiyetle Babam bana bıraktı mülkünü Ve anamın bu oğlunun kendi oğlu olmadığına, Eğer oğluysa zamanından tam on dört hafta önce dünyaya geldiğine yemin etti. Bu yüzden yüce efendimiz, babamın vasiyetinde belirttiği gibi Bana verin benim olanı, babamın mülkünü. KRAL JOHN Efendi, kardeşin meşrudur. Babanın karısı nikahtan sonra doğurmuş onu; İhanet etmişse eğer, günahı boynuna. Her evli erkeğin başına gelebilir böyle bir şey. Söyle bana, bu evladı peydahlamak için Onca zahmete girmişse ağabeyim, Nasıl olmuş da onun kendi oğlu olduğunu iddia etmemiş? Doğrusu dostum, baban saklamış olmalı bütün dünyadan Kendisine ait ineğin doğurduğu bu buzağıyı. Öyle yapmış olmalı gerçekten de. O zaman, eğer o ağabeyimin oğlu ise, O benim oğlumdur diyememiş ağabeyim; Ne de baban kendi oğlu değil diye onu reddedebilmiş.

Sonuç şu: Benim anamın oğlu, senin babanın varisini peydahlamış; Öyleyse babanın varisi almalıdır babanın mülkünü. ROBERT Yani babamın vasiyetinin, kendinden olmayan çocuğu Mirasından mahrum bırakma gücü olmayacak mı? s Koca denizler: Shake spcare ‘in zamanında, koca karı sı nı n bütün hamile lik d önemi sı rasında d eniz aşırı bir ülkede olmadığı sürece evli bir kad ının d oğurduğu bir çocuk piç ilan edileme zmiş. Ancak Robert, babası Sir John Faulconbridge’in henüz Philip d oğmamı şken İngiltere’yc d öndüğünü kabul ettiği için Kral John haklı olarak bu noktanı n üstünde durmaz.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir