Anonim – Karadeniz Fıkraları

Ülkemiz mizah gücü yüksek insanlarla dolu bir ülke… Dünya çapında pek çok yarışmada mizahçılarımızın aldığı baĢarılı sonuçlar göğsümüzü kabartmakta. Her yöremizdeki insanların kendilerine özgü bir mizah anlayıĢı olduğu kesin. Ama son 10-15 yıldır karadeniz yöremize ait fıkralar adeta moda haline geldi. o kadar büyüdü ki pek çok fıkra Karadenizlilere çevrilerek anlatılır hale geldi. Ġlk baĢlarda bir toplulukta misafirlerden birinin Karadenizli olduğu bilinirse o yöreye ait fıkra anlatılmaz konuğun kırılacağı düşünülürdü. Oysa geçen sürede değil kızmak, hoşlarına gittiği anlaĢıldı. Hatta pek çok fıkranın bizzat Karadenizliler tarafından çıkartıldığı bile öğrenildi. Aslındason derece zeki, o oranda saf bir tipi temsil eden (Laz fıkraları) Ģu anda mizahla ilgisi olan herkesin dağarcığında bir, iki tane fıkra bile olsa bulunuyor. Biz de sizlere bu yöremizin zekasının ürünleri olan fıkralardan bir derleme yaparak sunuyoruz. Bol kahkahalar…

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir