Behçet Kemal Çağlar – Attila

[Attila ’nin 1500 cü yılında oynanmak üzere Halkevi gençleri için, Bay Hüseyin Nam ık’ın AttiSa ve oğuDJarı tarihinden alı­ nan dokümanlarla yazılm ış tarihî piyes.] ( Kraliçe Karakamn dairesi ve önünde tahta çitlerle çevrilmiş kısım ki s Solunda Attilanın, sağında Öje.nyusıın dairelerinin duvarları görünür. Henüz kapalı kapının önünde iki sıra sefaret hey’eti sıralanmaktadır. Kapıdaki muhafızların, Hanların biraz ötesinde, durmakla yürümek araaında iken perde açılır. ) [ — Bizans hey’e ti: Maksiminus, Priskus, Vigil; İtalyadan gelen sefirler ( garbî Roma sefirleri ): Romulus, Pıoınutııs . Romanus, Konstantinüs ] Bir Attila askeri ( Hızla gelip birden durup hepsinin birden gözlerine bakarak. ) Rahat etsin gönlünüz. Bekleyin burda bir an ; Sizi kabul edecek kraliçe Karakan… ( Çekilir )

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir