David Eddings – Belgariad #4 Büyülü Şato

Bir gün geldi, Çerek ve üç oğlu, Büyücü Belgarath ile Mallorya’ya gittiler. Bereberce, yaralı Tanrı Torak’ın çaldığı Aldur Taşı’nı geri almayı amaçlamışlardı. Torak’ın demir kulesinde Taş’ın saklı olduğu yere vardıklarında, muhteşem mücevhere dokunmaya bir tek Çerek’in oğullarının en küçüğü olan Demirpençe Riva cesaret etti. Çünkü ruhunda kötü niyet taşımayan bir tek Riva’ydı. Tekrar Batı’ya döndüklerinde, Belgarath Riva’ya ve onun soyuna Taş’ın koruyuculuğu görevini verdi ve dedi ki: “Taş sende ve senin soyunda kaldığı sürece, Batı emniyette olacaktır.” Sonra Riva Taş’ı alıp halkıyla birlikte Rüzgârlar Adası’na yelken açtı. Gemileri adaya yanaştığında oraya bir Hisar ve etrafına da surlarla çevrili bir şehir inşa edilmesini emretti, insanlar bu şehre Riva adını verdiler; savaş için yapılmış, kale gibi bir şehirdi bu. Hisarın içine dev bir salon yapıldı; bu salonda kara taştan oyulmuş, duvara dayalı bir taht vardı, insanlar bu salona Riva Kralının Salonu dediler. Derken bir gün Riva derin bir uykuya daldı ve Alornların Ayı Tanrısı Belar rüyasına girip dedi ki: “Ey Taş’ın Koruyucusu, gökten iki yıldız düşüreceğim. Bunları alıp ateşte kızdıracak ve örste döveceksin. Birinden bir kılıç ağzı, ötekinden bir kabza yapacaksın; birleştiğinde kardeşim Aldur’un Taş’ını koruyacak bir kılıç olacak.” Riva uyandığında gökten iki yıldız kaydığını gördü ve yıldızları dağların tepelerinde arayıp buldu. Belar’ın söylediği gibi bir kılıç ağzı ve bir kabza yaptı. Fakat işi bittiğinde, kılıç ve kabza bir türlü birleşmiyordu. Bunun üzerine Riva, “Heyhat!” diye haykırdı.


“Vazifemi başaramadım, çünkü kılıç birleşmiyor.” Yakınlarda durmuş onu seyreden bir tilki dile gelip, “İşini yanlış yapmadın Riva,” dedi. “Kabzayı al ve Taş’ı tepesine tak.” Riva tilkinin dediği gibi yapınca, Taş, kabza ile birleşti; ancak kılıcın ağzı ile kabza hâlâ ayrıydı. Tilki yine ona akıl öğreterek, “Kılıcın ağzını sol, kabzayı sağ eline al ve birleştir,” dedi. “Birleşmiyorlar,” dedi Riva. “Mümkün değil.” “Sen de pek bilgeymişsin,” dedi tilki. “Daha denemeden neyin mümkün olup neyin olmadığını biliyorsun.” Riva utanarak kabzayla kılıcı birleştirince, kılıç ağzı tıpkı suya dalarmış gibi kabzaya geçti. Kılıç ebediyen birleşmiş oldu böylece.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir