Clive Cussler – Dirk Pitt #15 – Atlantis Bulundu

M.Ö.7120 BUGÜN HUDSON KÖRFEZİ OLAN YER, KANADA Davetsiz misafir ötelerden geldi. Evrenin kendisi kadar yaşlı, nebula benzeri semavi bir kütleydi. 4.6 milyar yıl önce, güneş sisteminin dıştaki gezegenleri oluşurken, muazzam bir buz, kayalar, toz ve gaz bulutunun içinde doğmuştu. Hemen arkasından, çevreye dağılmış parçacıkları çapı bir mil genişliğinde katı bir yığına dönüştükten sonra uzayın boşluğu içinde sessizce bir yörüngesel yolculuğa başladı. Bu yolculuk onu çok uzak bir güneşe ve en yakındaki yıldızlara doğru götürdü. Bu yolculuk, başlangıcından sonuna kadar binlerce yıl sürdü. Kuyrukluyıldızın çekirdeği donmuş su, karbon monoksit, metan gazı ve uçları çentikli metalik kayaların karışımından oluşmuştu. Bunu Tanrı’nın eliyle uzayda yuvarlanan kirli bir kartopu olarak tanımlamak da doğru olur. Fakat bu top, güneşi geçip dönüş yoluna saparken güneşin radyasyonu, onun çekirdeğiyle birleşti ve bir değişim gerçekleşti. Çirkin ördek kısa zamanda bir güzellik simgesi oldu. Kuyrukluyıldız, güneşin ısısını ve morötesi ışınlarını emerken, koskocaman parlak mavi bir kuyruğa dönüşen uzun bir virgül meydana geldi. Mavi kuyruk, çekirdeğin arkasından kıvrılarak 90 milyon mil uzunluğuna ulaşmıştı.


Daha kısa, beyaz tozdan oluşan bir milyon mil genişliğinde bir başka kuyruk ortaya çıktı ve büyük kuyruğun iki yanında tıpkı bir balığın solungaçlarına benzeyen iki kıvrım oluşturdu. Kuyrukluyıldız güneşin önünden her geçişinde, buzları biraz daha azalıyor ve çekirdeği de kayboluyordu. Zamanla, iki yüz milyon yıl içinde buzlarının tümünü kaybedecek, toz bulutuna dönüşüp bir dizi göktaşı oluşturacaktı. Ancak bu kuyrukluyıldız, asla güneş sisteminin dışında yörüngeye girmeyecek ve de güneşin çevresinden geçmeyecekti. Ona uzayın kapkaranlık boşluğunda ağır ve soğuk bir ölümün izni verilmeyecek, birkaç dakika içinde hayatı söndürülecekti. Fakat son yörüngesinde, kuyrukluyıldız Jüpiter’in 900 bin mil yakınından geçti ve gezegenin muazzam çekim gücü yönünü değiştirdi. Böylece güneşin üçüncü sıradaki, üzerinde yaşayanların yerküre adını verdikleri, gezegenine çarpacakmış gibi yol almaya başladı.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir