Ayfer Tunç – Ömür Diyorlar Buna

Biliyor musun ki

iyi yaþanmýþ hayat bir hazinedir…

Rusya’da yaþanan “prova revülasyon”un çalkantýsý henüz durulmamýþken; Baltýk’la Karadeniz arasýndaki uçsuz bucaksýz topraklar karlarla kaplýyken; Ren geyikleri ve mavi gözlü Sibirya kurtlarý kürk paltolu, kalpaklý beylerin kýzaklarýný çekerken; basit köy meyhanelerinde, Çehov’un öykülerinden çýkýp gelen kavruk ve çelimsiz köylüler ardý ardýna votka kadehlerini boþaltýrlarken;

Polonya’nýn kocaman çiftlik evlerinde, borularý odadan odaya dolaþan, üstü iþlemeli, dev çini sobalar çýtýrdarken; aristokrat salonlarda üniformalý hizmetliler her sabah parlatýlan semaverleri akþam çayý için gümüþ tepsilerde getirirlerken; aristokrat ailelerin güzel ve iyi eðitilmiþ kýzlarý kabarýk etekleriyle piyano eþliðinde Polka çalýþýrlarken;

1905 yýlýnda, yüzyýllardýr bu topraklarda yaþayan Litvanya Türkleri’nden Bayraþevski ailesinin büyük ve görkemli çiftlik evinde, altýncý çocuk yedi aylýk doğdu…

PDF Kitap İndir

Abone ol
Bildir
guest
İsim yazmadığınız yorumlar "Anonim" kullanıcı adıyla yayınlanır.
Yazmasanız da olur ama yazarsanız size verilen cevaplar için bildirim alırsınız.
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments