A. Kadir, A. Timuçin, S. Salom – Filistin Şiiri

Siyonizm, Filistin’de bir yahudi devleti kurma ülküsüydü. Bu ülkü, macar yahudisi Thedor Herzl’in 1895’te yayımlanan Yahudi Devleti adlı eserinde açıklanmıştır. Herzl, 1897’de Basel’de ilk siyonist kongresini topladı, ayrıca Filistin’de topraklar satınalma hazırlıklarını başlattı. Adım Kudüs’teki Sion dağından alan Siyonizm, bugün dünyamızın bir parçasını kana bulayan önemli siyasal olayların tem elinde yatan bir varolmak için yoketme inancıdır. Suçsuz insanlar arasına kin tohumları ektikten ve acımasız düşmanlıklar geliştirdikten sonra dünyaya gözlerini kapayan Herzl, ülküsünün gerçekleştiğini göremedi; ama onun yolunda yürüyenler bu ülküyü büyük devletlerin koruyuculuğu altında gerçekleştirdiler. Böylece, Filistin’in pek kanlı ve pek acılı tarihine yeni acılar eklendi. Filistin, Yakındoğu’da, Suriye çölü, Lübnan ve Akdeniz arasındadır. Yedinci yüzyıldan günümüze kadar çok savaşlar gördü, ikide bir el değiştirdi, gün oldu haraç verdi, gün oldu üs diye kullanıldı. İlkin arap istilâsına uğradı: Halife Ebubekir zamanında Amr ibnül As büyük bir orduyla Filistin’e girdi (634), karşısına çıkan Romalıları yendi, Kudüs’ü aldı (637). Ülkenin fethini bundan sonra Muaviye tamamladı. Artık Filistin, büyük vergiler ödeyen bir gelir kaynağıydı. Onaltmcı yüzyıl başlarına kadar Arapların elinde kalan Filistin, Mercidabık savaşından sonra OsmanlIlara geçti (1516). OsmanlIların burada kurduğu sancaklar, bir zaman sonra emirliklere dönüştü. Bununla birlikte OsmanlIlar Filistin’i ellerinde tuttular, hatta onu Napolyon Bonapart’a kaptırma­ ma başarısını gösterdiler (1799). Ne var ki, Osmanlı devleti gerilemeye başlamış ve topraklarını koruyamayacak duruma düşmüştü.


Filistin bu ara el değiştirdi: Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’mn oğlu İbrahim Paşa bütün Filistin’i aldı. Filistin 1840’a kadar Mısır’ın yönetiminde kaldı, sonra gene OsmanlIlara geçti. 1916’da İngilizler Filistin’in fethine giriştiler, bu fetih kanlı çatışmalarla birkaç yılda tamamlandı. İngilizler Filistin’in fethine giriştiğinde Herzl çoktan yummuştu gözlerini. Ama onun ve onun gibilerin ektiği tohumlar hızla filizlenmiş ve Filistin’de bir yahudi devleti kurma fikri yahudilikle uzak yakın ilgisi olan bütün ülkelerde, özellikle A.B.D. ve İngiltere’de pek tutulmuştur. 1885’te Odesa’da kurulan Sion Severla cemiyeti etkili olamamıştı, Filistin’de pek az yahudi vardı çünkü. Ancak, Avrupa ve Amerika’daki zengin yahudiler paçaları sıvadılar ve 1914’ te Filistin’de bir koloni kurmayı başardılar. 1916’da Filistin’e hakim olan İngiltere, bağımsız yahudi devleti fikirlerini çıkarlarına uygun görüyordu, oyununu bu yolda oynamaya girişti. Bu sırada büyük göç başlatıldı. Yahudi parası hızla çalışıyor ve dünyanın dört bir yanından Filistin’e yahudiler geliyordu. Bu göç, ülkede hemen karışıklıklara yol açtı. Azınlıkta kalacaklarım anlayan Araplar, ■ 1935-1939 arasında İngilizlere karşı silâha sarıldılar.

Siyonist fikirlerin serpilip gelişmesinde ve gerçekleşmesinde büyük payı olan İngilizler, Filistin’de olaylar büyüyünce, arap-yahudi kavgasına karışmayı pahalı bir iş sayıp sessizce tası tarağı topladılar ve Filistin’den gittiler. 1948’de kurulan İsrail devleti, siyonizmin zaferini bütün dünyaya ilân ediyordu. 1949’da Birleşmiş Milletler, Filistin’i üçe ayırdı: Gazze, Mısır’ın; Yahudiye ve Gor çukuru Ürdün’ün; Taberiye, batı yaylaları ve Necef çölü İsrail’in oldu.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir