Kemal Burkay – Dersim Şiirleri

7 Kotürüm Şehrin Kapıları
9 Ocü
11 Noel A�acı
l2 Ameı·Hcan Askerinin Türküsü
14 Devrimcinin Türküsü
16 �-nçJik Tiırkusu
17 De@rmenc:inin Oğlu
t8 Ernesto Che Guevera
20 Bir Yasemin Kokusu
21 EideThn ve Kozalak
30 Zulme, Çiçekle� v.s. Dair
32 Yado
35 Peşmerge
36 Namlular Çö7,er Bilmeceleii
38 İsyan
41 Durgun Suda Kavga
43 Otuzüçtcm Sonra Aşk
44 Buz Çiçeği
45 Dersim
57 Eski Aşklar
58 Ölüm ve Çicek
59 GiJneş ve Kar
60 Yolculuk
61 Dersim ll
62 Dikeni! Tel
64 Bir Gtlfü Büyütmek Yok Mu?
66 Sonbahardan Çiz,giler
70 Helin, F.:vin, Ber:ivan
72 :Koğuşta GUnler
74 Kukla
75 Serçe K�u
76 Umudu Nasıl Anlatmalı
77 Tutsa’k1an Bokle�n Memed’in Türküsü
79 Harçik .Boylan
81 Bizlm Dünyaııuz Geniştir
84 O?anın Ölümü
85 Zindancıbaşı ve Ozan
86 o
87 Sarmaşık Çiçekleri
88 Bekleyiş
89 Yenilerriş
90 Sev.dam
91 Hey Kızıl Mantolu Kı7.
92 Yeruk Değiliz
93 Orkestra
95 Gün Gelecek
96 Bllirshı
97 Şiir ve in.san
98 Helin
99 Sen Benim La Jakondam
IDD Portre
IOJ Geçmişe Çekim
102 K üc;ükçekmecc
103 Geçmişle Bir Gece
106 Orkestra U
107 Dayanmak Benim K.açınt.lm.aı Maceram
109 Dönüş Yolu
111 Do�an Gün

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir