Nazım Hikmet – Bütün Şiirleri

Nazım Hikmet (Selanik, 20 Kasım 1901- Moskova, 3 Haziran 1963) Bahıiye Mektebi’ni bitirdi (1919), Hamidiye Kruvazörüne stajyer balıliye subayı olarak atandı. 1920’de saglık kurulu karanyla askerlikten çıkartıldı. Ocak 1921’de Milli Mücadele’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçti. Cepheye göndeıilmedi, bir süre Bolu’da ögretmenlik yaptıktan sonra Eylül 1921 ‘de Batum üzerinden Moskova’ya gitti, Dogu Emekçileıi Komünist Üniversitesi’nde (KUlV) okudu. 1924’de Türkiye’ye döndü, bir yıl sonra yeniden Moskova’ya gitti, 1928’e kadar kaldı. 1928’de döndügünde bir süre tutuklu kaldı. Şiiriert ile ilgili açılan pek çok davada heraat eden Nazım Hikmet, 1933’den başlayarak, 1938’e kadar “gizli örgüt kurmak” suçlanndan tutuklandıktan sonra, bu taıihte “orduyu ve donanınayı isyana teşvik” suçlanndan tutuklandı ve toplam 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahküm edildi. 14 Temmuz 1950’de çıkan Genel Af Yasası’ndan yararlanarak, 15 Temmıızda serbest bırakıldı. Yasal olarak yükümlülügü olmamasına karşın, askerligine karar alınmasını hayatına yönelik bir tehdit gördügü için 17 Haziran 195l’de Istanbul’dan aynldı, Romanya üzelinden Moskova’ya gitti. 25 Temmuz 1951 taıihinde, Bakanlar Kurulu karanyla Türk vatandaşlıgından çıkartıldı. Ölümüne kadar pek çok ülkeye seyahatler yaptı, konferanslar verdi, şiirielini okudu. Moskova’da Novodeviçiy Mezarlıgı’nda gömülüdür. Şiir yazmaya 1914’te başlayan Nazım Hikmet’in ilk şiiıi, Mehmed Nazım imzasıyla (“Ha.IA Serviierde Aglıyorlar mı”) 3 Ekim 1918’de Yeni Mecmua’da yayımlandı. 1921 – 1924 yıllan arasında Moskova’da ögrenim görürken tanıştıgı Rus fütüıistleri ve konstrüktivistlerinden esinlenerek, klasik şiir kalıplanndan sıynlmış, özgür, yeni bir şiir dili ve biçimi geliştirmeye başladı.


Bu ilk çalışmalanndan bazılan Aydınlık dergisinde yayımlandı. Ilk şiir kitabı, Güneşi lçenleıin Türkiisü 1928’de Bakü’da yayımlandı. l929’da Istanbul’da basılan 835 Satır, edebiyat çevrelerinde geniş bir yankı uyandırdı. Zamanla, tam anlamıyla klasik de denilemeyecek ama biçimsel bakımdan daha az deneysel bir şiir dili geliştirdi. Halk şiirinin de dogu şiilinin de çagdaş bir şiirden ödün vermeden nasıl kullanılacagını gösterdi. Edebiyatın yanısıra, tiyatro ve sinema da Nazım Hikmet’in ilgi alanına girmiştir. Moskova’da bulundugu yıllar, bu iki sanat türünde Ruslann öncülük ettigi çaga uygun düşmektedir. Pek çok filmin senaryolannı yazdı, çekimiertnde katkıda bulundu. Gazete yazılan, romanlan, öyküleıi, çeviıileıi de olan Nazım Hikmet’in yapıtlan, 1938’den 1965 yılına dek Türkiye’de yasaklandı. 1965’den başlayarak, çeşitli basımlan yapılan yapıdan, “bütün yapıtlan” kapsamında, bir araya getiıildi. Yapı Kredi Yayınlan, bu “külliyatı” yeniden gözden geçirerek yayımlamaktadır.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 Yorum

Yorum Ekle
  1. pu sizin yapımınıza


  2. Bence şimdi sen de herkes gibisin…’

  3. Nazım’ı anlamak onun tüm şiirlerini okumaktan geçer.