Ali Şeriati – Dinler Tarihi

Elinizdeki kitap, sehid ögretmen Dr. Ali Seriatî’nin 1971 yi linda Tahran’da Hüseyniye-i Irsad’da verdigi “Dinler Tarihi ve Dinleri Tanimak” isimli derslerinden derlenmistir. Bu derslerin bir araya toplanip hazirlanmasi için Seriatî’nin hayattayken faaliyetleri sirasinda tanzim edilmis olan kasetler den ve teksirlerden faydalanilmistir. Bu metinlerde, Dr. Seria tî’nin sonradan çesitli konularda kasetlere ek olarak söyledikle rine mutabik kalinmistir. Isin hizli olmasi için o zaman çikaril mis olan metinler de eklenmistir. Sehid Seriati, bazi derslerin sonunda, sorulan sorulara ce vap vermistir. Bazen mecburî olarak açiklamalar yapmistir. Ta mamen kasetten kitaba aktarilan bu cevaplar ve açiklamalardan derslerin muhtevasiyla ilgili olanlari, konunun sonuna eklen mistir. Konuyla ilgisi olmayanlar ise ekler bölümünde veril mistir. “Dinler Tarihi ve Dinleri Tanimak” adiyla verilen dersle rin tamami ondörttür. Her biri yediser ders olmak üzere, iki cilt halinde düzenlenmistir. Her cildin sonundaki ek ve fihristlere ilaveten kavramlar ve deyimler indeksi de verilmistir. Yedinci ve sekizinci derslerdeki konularin, derslerin genel gidisatiyla dogrudan bir ilgisi yoktur. Bu derslerde Sehid Seriati, yanlis an lasilmalari ve tahrifleri önlemek için, birçok temel Islâmî konu hakkindaki anlayislarini ve düsüncelerini açiklamistir.


Sehid Seriati, konulari parçalamaktan sakinmak, genel sartlari göster mek hatta dinler tarihi derslerinin hararetini korumak için mecburen kendi itikâdi anlayisini açiklamistir. Sehid ögretmenimiz, dürüst kisiligi, yetenegi ve basta Islâm olmak üzere diger kültür ve ideolojileri vukűfiyetiyle her türlü kavram ve deyimleri yerli yerinde kullanmistir. O’nun, Inkilâbî, mektebi akîdesiyle düsüncelerini iyice arastirmak, tanimak, ki saca O’nun mirasindan istifade etmek gerekir. Bu dersleri bir araya toplarken, derslerin verildigi zaman daki kronolojik sirayi korumayi tercih ettik. Aziz okuyucularin dikkatini son olarak asagidaki noktalara çekmek istiyoruz: Ara basliklar, sözkonusu kasetlerden aynen alinmistir. Konularin kasetlerden kitaba aktarilmasinda emanete ria yet edilmistir. Zorunlu olarak eklenen bir kelimenin ve ibarenin belli olmasi için [ ] isareti kullanilmistir. Kasetlerdeki sorularin metni aynen aktarilmamistir. Önemli durumlarda kisaca verilmistir. Sorulardan anlamsiz ve gerekli olmadigi halde sorulmus olanlar, bazi paragraflarin bas langicinda, “….” isareti ile gösterilmistir.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir