Ergun Candan – Antik Mısır Sırları

Yeni bir kitabımla daha, sizlerle bir kez daha buluşma imkâmnı elde etmiş bulunuyorum. Bu kitabı uzunca bir süredir bekleyen okuyucularımın olduğunu biliyorum… Umarım beklediğinize değmiştir… Elimden geldiğince bunun için uğraştım… 25 yıla yakın bir süredir bir araya getirdiğim notlarımı, en son veriler ışığında derleyip bir kitap hâline getirmek bile iki yıldan fazla bir süremi aldı. Tabii bu arada, yayınevimizden çıkan diğer kitapların derle-mesiyle de ilgilenmek zorundaydım. Neyse… Sonunda, “Antik Mısır Sırlan”rı sizlere ulaştırmanın mutluluğu, tüm zorluklan ve yorucu geçen günleri unutturmuş bulunuyor… Ezoterik Zincirin Önemli Bir Halkası… Sizlere Mu Uygarlığı’ndan günümüze kadar gelen “Ezoterik Kültürü”, belirli bir sıra ile birbirini takip eden kitaplarla aktarmaya çalışıyorum. Bu konudaki ilk kitabım “GİZLİ SIRLAR ÖĞRETİSİ ydi Ezoterik Kültür ile ilgili tüm genel kavramları bu kitabımda ele almıştım. Sonra sırasıyla “SON ÜÇ PEYGAMBER”, “KIYAMET ALAMETLERİ” ve “TÜRKLER’İN KÜLTÜR KÖKENLERİ” isimli kitaplarım, Sınır Ötesi Yayınları tarafından sizlere ulaştırıldı. Tüm bu kitaplar, Ezoterizm ile ilgili büyük bir yelpazenin parçalarını oluşturmaktaydı. En son olarak yayınladığımız “ANTİK MISIR SIRLARI” da bu yelpaze içinde önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Konuların birbirleriyle devamlılığı vardır. “Ezoterili Kültür” ile ilgili tam bir araştırma yapmak isteyen yeni okurlarımıza, yukarıda sözünü ettiğimiz kitaplarımızı ve özellikle de, bu konuların temeli sayılan kavramları ele aldığımız “GİZLİ SIRLAR ÖĞRETİSİ”isimli kitabımızı mutlaka okumalarını öneririm. Bundan önceki kitabım olan “TÜRKLER’İN KÜLTÜR KÖKENLERİ”nde, Orta Asya’nın enginliklerine doğru bir yolculuğa çıkmıştık… Şimdi benzer bir yolculuğa daha çıkacağız. Bu seferki rotamız: Osiris Rahipleri’nin gizemli ülkesi Antik Mısır… Antik Bilgelik Hakikat tüm eski toplumların mitolojilerinde ve dinlerinin temelinde yer almaktadır. Ancak onu bulup oıtaya çıkartmak hem çok zor, hem de çok kolaydır. Bu zorluk ya da kolaylığı belirleyen ise “Ezoterik Bilgiler”dir. Bu geçmişte de böyleydi, günümüzde de böyle… Bu püf noktasından haberdar olamayanlar ise, büyük bir panikle nehrin kıyısında, bir aşağı bir yukarı koşuşup durmakta ancak bir türlü nehrin karşı kıyısına geçmeyi başaramamanın sıkıntısı içinde bocalamaktadır.


Mayalar’ın günümüzden binlerce yıl önce verdikleri kritik tarihe doğru hızla yaklaşılmakta ve hem fiziksel, hem de ruhsal değişimin sancıları artmaktadır. Önümüzde hayli önemli günler bulunmaktadır… Ezoterik Alfabe’nin getirdiği kolaylıktan yararlanarak, gelecek günlere kendimizi daha kolay hazırlayabiliriz. Sadece gelecek günlere değil, içinde yaşadığımız günlere de ışık tutabilecek bu ”Ezoterik Lisan”ı bir an önce kavramakta büyük yarar vardır. Çünkü zorluk, “Ezoterik Alfabe”yi bilmeyenler için hâlâ dimdik karşılarında durmaktadır Ve şunu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum ki, Ezoterik Alfabe’yle konuşmayı ve anlaşmayı başaramadığımız müddetçe, ne antik devirlere ait dinlerin, ne de Semavi Dinler olarak isimlendirilen Ortadoğu’ya inen dinlerin gerçeği anlaşılamaz. Günümüz dini inançlarının temel prensipleri ve dinlerin gerçeği ancak ve ancak Ezoterik Alfabe ile bir anlam kazanabilir. Bu böyle olmasaydı, sorarım sizlere; o zaman Tasavvufi Çalışmalar ortaya çıkar mıydı? Neden Tasavvuf vardı? Eğer her şey göründüğü gibi idiyse, görünen neden insanlara yetmedi de, görünenin ardındaki görünmeyen Ezoterik Prensiplere ulaşılmaya çalışıldı. Tabii şunu da söylemek gerekir ki, bu ihtiyaç o devirde de bu devirde de, herkese ait bir ihtiyaç değildi. Çünkü görünenle yetinenler, her şeyi görünenden ibaret zannettiği için onlara her şey o kadar basitti ki!… Evet… Onlar için her şey görünenden ibaretti. Ama her şeyin bu kadar basit olmadığını farkedenler, tarihin her döneminde çıkmış ve o büyük ”Ezoterik Bilgelik Zincirleri”nin halkalarına katılmaya gayret etmişlerdir. Bu zincire katılma gayretleri de tüm inisiyatik çalışmaların temellerini oluşturmuştur.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

Yorum Ekle
  1. Henüz kitabı okumadım. Okumadığım kitabı nasıl yorumlayaım.