Etiket: Akdes Nimet Kurat

Akdes Nimet Kurat – Rusya Tarihi- Başlangıçtan 1917’ye Kadar

Slavların hind-avrupa (arî) menşeli kavimlerle aynı ırkmenşei tan oldukları antropolojik ve dil araştırmalarıyle tesbit edilmiştir. IX. – X. yüzyıl mezarlarında bulunan iskelet kalıntıları-eskiSlavların ekseriyetle dolikosefal , uzun boylu, yani şimal ırkının hususiyetlerini taşıdıklarını gösterir. Kavimler Büyük Göçler devrine ait bazı slav iskeletleri üzerinde yapılan incelemeler de bunu sağladığı gibi, VI. yüzyıl Bizans kayıtlariyle, IX.-X. yüzyıl […]