Etiket: Alan Durning

Alan Durning – Tüketim Toplumu ve Dünyanın Geleceği

Tüketim: Yıkımla sonuçlanmayacak bir gelişme yoluna girmek istiyorsak sorunların teslisinde Üçlü birlik (Baba, Oğul, Kutsal Ruh). (ç.n) dünyanın baş vurması gereken ihmal edilmiş tanrı. Bu üçlü birliğin diğer iki üyesi olan nüfus artışı ve teknolojik değişim zaten dikkat çekmektedir, fakat konu tüketim olunca genellikle sessizlik hüküm sürer. Sessizlik şaşırtıcı değildir. Bu sessizliği bozmak için dünyanın […]

Alan Durning – Ne Kadar Yeterli

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve soğuk savaşın sona ermesinden sonra, birçok düşünür yeni bir dünya düzeni için kuramlar geliştirdi. Bir düşünüre göre “tarihin sonu” gelmişti; bir diğeri ise artık dünyamızda “etnik ve kültürel çatışmalar” devrinin başlayacağını muştuluyordu! Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve soğuk savaşın sona ermesinden sonra, birçok düşünür yeni bir dünya düzeni için kuramlar geliştirdi. Bir […]

Alan Durning – Ne Kadarı Yeterli? Tüketim Toplumu ve Dünyanın Geleceği

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve soğuk savaşın sona ermesinden sonra, birçok düşünür yeni bir dünya düzeni için kuramlar geliştirdi. Bir düşünüre göre “tarihin sonu” gelmişti; bir diğeri ise artık dünyamızda “etnik ve kültürel çatışmalar” devrinin başlayacağını muştuluyordu! Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve soğuk savaşın sona ermesinden sonra, birçok düşünür yeni bir dünya düzeni için kuramlar geliştirdi. Bir […]