Etiket: Alberto Manguel

Alberto Manguel, Gianni Guadalupi – Hayali Yerler Sözlüğü 2. Cilt

LAGADO, BALNİBARBİ’nin başşehridir. LAİMAK, REREK’te, kayalıkların üzerinde uyuyan bir kurt gibi çömelmiş duran, insan eseri bir yapıdan ziyade doğal bir oluşuma, yaşlı kayalığın kendi uzantısına benzeyen ürkütücü bir kaledir. Laimak, yüzyıllarca, Rerek’in politik yaşamına sayısız nesiller boyu hükmetmiş olan Parry ailesinin ellerinde kalmıştır. Kale, nehir vadisi Ovvlsdale’deki bir tepenin üzerindedir. Bu tepe çok yüksek sayılmasa […]

Alberto Manguel, Gianni Guadalupi – Hayali Yerler Sözlüğü 1. Cilt

Profesör Sum m erlee sabırsızca hıhladı. “iki uzun günüm üz keşifle g e ç ti,” dedi, “ama yörenin coğrafyası hakkında başladığımız andakinden daha bilgili değiliz. Buranın sık b ir ormanla kaplı olduğu, içerilere ulaşıp da b ir bölgenin diğeriyle ilişkisini öğrenm enin aylar alacağı aşikâr. M erkezi bir zirve olsa işler farklı olurdu, ama her […]

Alberto Manguel – Palmiyelerin Altında Stevenson

Robert Louis Stevenson tam güneş batarken evden çıkıp sahile giden uzun patikada yürümeye başladı. Verandadan bakıldığında iki yüz metre aşağıdaki deniz, ağaçların arkasında gizlenmiş, ormanla kaplı iki vadinin uçlarının arasını dolduruyordu; berrak karanlık çökmeden önce güneşin son ışınlarının tadını çıkarabilmek için en uygun gözlem noktası, sivrisineklere ve kum sineklerine rağmen (dedi kendi kendine, cesurca) mangrov […]

Alberto Manguel – Okumanın Tarihi

Bir eli yanma düşmüş, diğeri şakağında duran genç Aristoteles ayaklarını rahatça çaprazlamış, minderli bir iskemlede otururken, kucağında açılmış parşömen tomarını isteksizce okuyor. Kemerli burnu üstündeki kelebek gözlüklerini tutan sarıklı ve sakallı bir Vergilius, şairin ölümünden on beş yüzyıl sonra yapılmış bir portresinde bölüm başları kırmızı harflerle belirtilmiş bir cildin yapraklarını çevirmekte. Sağ eli kibarca çenesini […]

Alberto Manguel – Okuma Günlüğü

“…H er sözcüğün, her satırın anlamını, yaygın kullanımdan daha geniş bir şeye ulaşacağımızı varsayarak bıkmadan usanmadan aramamız, sahip olduğumuz akıl, cesaret ve cömertliğin ötesine gitme olanağı sağlar bize.” THOREAU, Walden “Bütün ince zevkli kişiler gibi Menard da, kendi deyimiyle ‘avam tabakasının anakronizma zevkini beslemeye ya da (daha kötüsü) bizi bütün dönemlerin aynı ya da farklı […]

Alberto Manguel – Kelimeler Şehri

“Bu soruyu her yönüyle parça parça, bağımsız bölümler halinde ele alacağım, çünkü bir bilgi alanından diğerine geçiş okuma keyfin i ve şevkini körükler. Kitabımın bölümlerini kesintisiz bir metin olarak ve her seferinde seçtiğim konuyu tüketerek yazmaya kalkışsaydım, şüphesiz daha bütünlüklü, daha ayrıntılı ve daha soylu bir hal alacaklardı. Ancak ben uzun metinlerden korkarım ve sen, […]

Alberto Manguel – Borges’in Evinde

Calle Florida’daki insan kalabalığının arasından omuz darbeleriyle ilerliyor, yeni yapılmış Galerıa del Este’ye giriyor, öbür taraftan çıkıyor, Calle Maipû’yu geçiyor ve 994 numaralı kızıl mermer binaya yaslanıp, 6B yazan zile basıyorum. Binanın serin holüne girip merdivenlerden altıncı kata çıkıyorum. Kapıyı çalınca hizmetçi açıyor, ama o daha beni içeri alamadan Borges kalın bir perdenin ardından beliriyor, […]