Etiket: Alex Callinicos

Alex Callinicos – Tarih Yapmak

Bireyler burada, yalnızca iktisadi kategorilerin kişileştirilmeleri, belirli sınıf ilişkileri veçıkarlannm taşıyıcıları olarak ele alınmışlardır. Karl Marks, Kapital Herkesin kendince iyi nedenleri vardır. Jean Renoir, Oyunun Kuralı (La Regle du jeu) Yukarıda alıntılanan iki tüm ce bu kitabın alanını tanımlıyor. İlki, kendisinin en katı yapısal haliyle insanların kendilerini içinde buldukları nesnel ilişkileri, bireylerin bakış açılarından ve […]

Alex Callinicos – Marksizm ve Ulusal Sorun

Marksizm ve Ulusal Sorun Komintern İkinci Kongresi’nde kabul edilen ‘Ulusal sorun ve sömürgelersorunu üzerine tezler’ Komünist Enternasyonal’in İkinci Kongre’sinde (Ağustos 1920) kabul edilen Ulusal sorun ve sömürgelersorunu üzerine tezler. Devrimlerin ve savaşların yaşandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu çatışmalara katılanlar kendi eylemlerini genellikle sınıf kavramına değil ulus kavramına dayanarak meşrulaştırıyorlar. Egemen ideolojinin en önemli biçimi artık […]