Etiket: Andre Morali-Daninos

Andre Morali-Daninos – Cinsel İlişkiler Tarihi

Tarih her şeyden önce, haklı olarak, zamandizinsel ve betimlemeye• dayalıdır: niceliksel ve niteliksel olarak yansıtılan olaylarla ilgili belgelerin karşılaştırılması ve yan yana getirilmesi. Belge demek tanıklık demektir, yani geçmiş olayların sözlü, grafik, plastik, sesli, film halinde açıklanması. Ama bu kaynaklar genellikle, eski ilkelere uygun toplanmış, korunmuş ve iletilmiş; dar bir akılcılıkla, canının isteği gibi kimi […]