Etiket: Arda Kısakürek

Arda Kısakürek – Süper Güç (Bizimkiler)

Şah Kulu Baba Tekeli (Karabıyıkoğlu Hasan Halife) kendinin Şah İsmail’in Halifesi olduğunu söyleyerek isyan etti. Antalya’yı ele geçirerek, Kütahya üzerine yürüdü. Beylerbeyi Karagöz Paşa kuvvetleri ezildi, Paşanın boynu vuruldu. Veziriazam Ali Paşa 2 defa sadaret makamına gelmiş ve orada toplam 7 yıl kalmıştı. Yerine Damat Hersekzade Ahmet Paşa üçüncü defa veziriazam oldu. Ancak birkaç ay […]

Arda Kısakürek – Haçlılar (Bizimkiler)

Baudouin Kudüs Kralı;  Anadolu yolgeçen hanına dönmüştü. İrili ufaklı pek çok Haçlı gurubu, Anadolu’yu geçerek, Kudüs’e gidiyordu. Türkler bu geçen Haçlı guruplarına saldırıyor, onları yıpratıyorlardı. Bu mücadelenin en önemlisi 1099 yılında Danimarka Kralının oğlu Sven’in Haçlıları ile yapıldı. 15.000 kişilik ordu Kılıç Arslan’ın kuvvetleri tarafından Alaşehir ile Terma arasında tamamen yok edildi. Anadolu Selçukluları Haçlılar […]