Etiket: Aytunç Altındal

Aytunç Altındal – Vatikan ve Tapınak Şövalyaleri

“Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri” üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Vatikan’ı tanıtan yazılar var. Vatikan minik bir devlet olmasına rağmen dünyadaki siyasal, ekonomik ve askeri güçler dengesinde çok önemli bir yere sahiptir. Öyle ki Papa II. John Paul, Afganistan’a misilleme saldırıları başlatmak isteyen ABD’yi bile duraksatabiliyordu. Papa 23-27 Eylül 2001 ‘de Kazakistan’a ve Ermenistan’a gideceğini ve […]

Aytunç Altındal – Kutsal Kitabın Yorumu – Sir İsaac Newton

Yuhanna’nın Vahyi, Yeni Ahit’in (İncil) son bölümünde yer almaktadır. Bu bölümün yazar ının kimliği çok net değildir. Ancak Katolik Kilisesi bu bölümün, aynı zamanda dört İncil yazarından birisi olan Yuhanna tarafından, bazı yazarlar ise Yuhanna adını taşıyan bir başkası tarafından kaleme alınmış olduğunu belirtirler. Öte yandan Doğu Kiliseleri bu bölümü Kutsal kitabın ana metninden saymazlar. […]

Aytunc Altindal – Hangi Isa

Tyanalı Apollonius’un yaşam öyküsünü çocukluğumda “büyüklerimden” dinlemiştim. Bana bu dinlediklerimden hiç kimseye söz etmemem gerektiği de tembihlenmişti.(1951) Kemerhisarlı Apollonius’un “hayatını” yazmayı hep istedim. Son 35 yıl içinde belge ve bilgi topladım. Çocukluğumda dinlediğim Apollonius ya da Arapların arasındaki adıyla Balinius/Balyanos’un olağanüstü yaşamını yazmak altmış yaşımdan sonra nasip oldu. Buna da şükür. Bu olağanüstü ermişin Türkiye’de […]

Aytunc Altindal – Casuslar

Kıı ur..ııun saıMı^ıııa dikkat etmesi, onu özenle koruması ne denli önemliyse, bir ülkenin de güvenliğine özen göstermesi ve onu koruması o denli önemlidir. Savunma güvenliği, bir bakıma yaşama refleksi gibidir. Yaşama ve var olabilme güdüsü, her canlı varlıkta doğuştan edinilmiş bir mekanizmadır. Yeni doğmuş bir bebek, bir an önce ölmek ve yok olmak için değil, […]

Aytunc Altindal – Bilinmeyen Hitler

Adolf Hitler, istatistiklere göre İsa Mesih’ten sonra hakkında en çok yayın yapılmış kişidir. Hitler’le ilgili elli binden fazla yayın vardır. Bu durumda “Yeni” ve “Bilinmeyen” ne kalmıştır diye sorulabilir? Oysa bu yayınlarla ilgili karşılaştırmalı bir döküm yapıldığında daha pek çok “Yeni” ve “Bilinmeyen” olayın, tarihin sis perdesinin ardında gün ışığına çıkartılmayı beklediği anlaşılır. Bunun nedeni, […]

Aytunç Altındal – Yoksul Tanrı

Tyanalı Apollonius’un yaşam öyküsünü çocukluğumda “büyüklerimden” dinlemiştim. Bana bu dinlediklerimden hiç kimseye söz etmemem gerektiği de tembihlenmişti. (1951) Kemerhisarlı Apollonius’un “hayatını” yazmayı hep istedim. Son 35 yıl içinde belge ve bilgi topladım. Çocukluğumda dinlediğim Apollonius’un ya da Araplar’ın arasındaki adıyla Balinius/Balyonos’un olağanüstü yaşamını yazmak altmış yaşımdan sonra nasip oldu. Buna da şükür. Bu olağanüstü ermişin […]

Aytunç Altındal – Bilinmeyen Vatikan

İnanılması güç sırları, gizli geçitleri, şifreleri ve yeraltı yollarıyla Vatikan, tam anlamıyla Dünya’nın en “esrarengiz” devletidir. Bilinmeyen Vatikan ve Papaları anlatan bu yazı dizisine, “Vatikan Nedir?” sorusuyla başlamak kanımca yerinde ve yararlı olacaktır. Türkiye’de Vatikan’ın adı bilinmekte ve/fakat gerçekte “ne” olduğu geniş Müslüman kitle tarafından hiç bilinmemektedir. En iyimser deyişle Vatikan, Papalarıyla birlikte anılan, Papa’nın […]