Etiket: Haluk Özbay

Haluk Özbay, Emine Öztürk – Gençlik

Gençlerle ilgili yayınlan üç ana gruba ayırabiliriz. Birinci grup aktüalite dergileri, gazeteler, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarıdır. Bu gruptaki yayınlar ciddi bir bilgilendirmeden çok haber verme kaygısı taşırlar. Haber niteliği taşıyan durumlar uç durumlar olduğu için (örneğin gençlerin madde kullanımı ya da çetelerarası kavgalar), bu yayınların uyarıcı olsalar bile gençlerin çoğunluğun u oluşturan grubu […]