Etiket: Özdemir İnce

Ataol Behramoğlu & Özdemir İnce – Dünya Şiir Antolojisi 2

Modern İngilizcenin oluştuğu 16. yüzyılın başlangıcından sonra İngiliz şiiri önce Elizabeth çağında, sonra 18. yüzyılın sonuna doğru Romantik akımın ortaya çıkışıyla iki altın çağ yaşadı. Bu dönemin en önemli ozanları Spenser, Sidney ve Shakespeare’ dir. Ancak, burjuva ve sanayi devrimlerinin gerçekleşmesiyle şiir İngiltere’ de toplumsal duyarlığı dile getiren bir iletişim aracı olmak niteliğini yitirmiş, onun […]

Ataol Behramoğlu & Özdemir İnce – Dünya Şiir Antolojisi 1

Langston Hughes’ın da dediği gibi bugünkü A frika şiiri m isyoner : okulunun sıralarından uzaklaşıp halk türkülerinin söylendiği açıklıklara doğru gitmektedir. O n yedi A frika ülkesinin şiirlerinden seçtiğim iz : şiirler Hughes’ın gözlem ini büyük ölçüde doğrulam aktadır. A ncak A frika şiirinin yalnızca karaderililerden oluştuğunu söylem ek i haksızlık olur. Ö zellikle “A […]