Etiket: William Shakespeare

William Shakespeare – Soneler

William Shakespeare “Bütün dünya bir sahnedir,” diyor. Shakespeare yeryüzünü baştan başa sahne olarak görmüş, kendi sahnesine bütün yeryüzünü sokmaya çalışmıştır. Ama, hem oyun yazarı, hem şair olan Shakespeare’in bütün dünyası sahne değildi. Yaşantılarının birçoğunu trajedilerindeki ve komedilerindeki kişilerin sözleriyle dile getirmekle yetinmedi, şiirleriyle de açıkladı. Büyük yazarın iç dünyası, sonelerindedir. Bu özlü şiirlerde, dramatik ses […]

William Shakespeare – Yeter ki Sonu Iyi Bitsin

Shakespeare’in dilimize çevrilmesi gecikmiş oyunlarından biri de All’s Well That Ends Well adlı “sorun komedyası”dır. [1] Bunun bir nedeni, bazı araştırmacıların bu oyuna üvey evlat gibi davranmış olmalarıdır. Avrupa tiyatrolarının oyun dağarlarında sık sık yer alan bu oyun seyirciler tarafından beğenilmiştir. Ancak oyunun renkli kişisi Helena’yı seven, oyunu yer yer öven bu araştırmacılar, oyunun bütünü […]

William Shakespeare – Yanlışlıklar Komedyası

Nedense ilk çevirisinden bu yana, Yanlışlıklar Komedyası başlığı bir kalıp durumuna gelmiş ve sonraki çevirilerinde de aynı başlık kullanılmıştır. Oysa Shakespeare’in oyunları yazdığı dönemde “error” yanlışlık anlamında değil, “yanılgı, aldanma” anlamında kullanılıyordu. [1] Zaten olay dizisinin tamamı yanılgılar ve aldanmalar üzerine kuruludur, oyunun da Yanılgılar Komedyası olarak adlandırılması gerekir. Ancak okuyucu ve tiyatro izleyicisinin zihninde […]

William Shakespeare – On İkinci Gece

Müzik aşkı besliyorsa, çalın çalın. Gözü doysun, iştahtan kesilsin, şu aşk bitsin, tükensin. Yine şu ezgi, perde perde alçalan ezgi Son nefesini veriyor sanki. Öbek öbek menekşeleri soluyup, Tatlı kokularını çalan bir hoş seda gibi, Kulağımı okşadı. Kesin artık yetti. Aniden tadı kaçıverdi. Sen aşk, ne zapturapta gelmez, Ne delişmen şeysin sen. Bağrın açık enginler […]

William Shakespeare – Macbeth

23 Nisan 1564’te Stratford-Upon-Avon’da doğan Shakes-peare’in yaşamı hakkında bildiklerimiz kilise, mahkeme ve tapu kayıtları gibi resmi belgelerle çağdaşlarının onun kişiliği ve eserleri hakkında yazdıklarına dayanır. Hali vakti yerinde bir esnaf olan, aynı zamanda yerel yönetimde sulh hakimliği ve belediye başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen John Shakespeare’in üçüncü çocuğu ve en büyük oğludur. Babasının maddi durumu […]

William Shakespeare – Kuru Gurultu

Kuru Gürültü, Shakespeare’in olgunluk döneminde yazdığı en başarılı üç komedyasından biri sayılır ve On İkinci Gece ve Beğendiğiniz Gibi adlı oyunlarıyla birlikte romantik komedya türündeki zaferi olarak değerlendirilir. Oyun, düşsel atmosferi, yanlış anlama üzerine kurulu öyküsü, olayların aşkın zaferi ile ve çifte düğünle noktalanması açılarından romantik komedyanın belli başlı özelliklerini taşımaktadır. Öte yandan Kuru Gürültü’nün, […]

William Shakespeare – Kral VIII. Henry

Buraya sizleri güldürmeye gelmedim, Bugün göstereceklerim önemli, ciddi, hazin, yüce, Etkileyici, vakur ve acıklı şeyler, Gözlerinizi yaşartacak muhteşem sahneler. Yumuşak kalpliler beğenirlerse eğer Birkaç damla gözyaşı dökebilirler; Konumuz bunu fazlasıyla hak eder. Gerçeği izleyecekleri umuduyla para verenler Bu oyunda onu da bulabilirler; Birkaç gösterişli sahne görmek için gelen Ve ancak öyleyse oyuna geçer not veren, […]

William Shakespeare – Kral Lear

Kral Lear, 1607 yılının 26 Aralık gecesi, sarayın “Whitehall” denilen salonunda oynanmıştır. Böylece, Telif Hakları Dairesi kaydına da bu tarihte geçmiştir. [1] Birinci Quarto 1608’de yayımlanmıştır. [2] İkinci Quarto aynı metinle 1619’da [3] , Üçüncü bir Quarto da 1655 yılında basılmıştır. 1623’te yayımlanan Birinci Folio’da, Quarto’da olmayan, Shakespeare’e ait yüz yeni dize izlenir. [4] Buna […]

William Shakespeare – Kral John’un Yaşamı ve Ölümü

(Kral ]ohn, Kraliçe Elinor, Pembroke, Essex, Salisbury, refakatçiler ve onlarla birlikte Fransız elçisi Chatillon girer.) KRAL JOHN Pekala, söyle Chatillon, Fransa bizden ne istiyor? CHATILLON Fransa kralı selamlarını yolluyor Ve majesteliği çalan siz majestelerine Benim şahsımda şunları söylüyor. ELINOR “Majesteliği çalan”! Tuhaf bir girizgah. KRAL JOHN Susun sevgili anneciğim, elçiyi dinleyin. CHATILLON Fransa kralı Philip, […]

William Shakespeare – Kisasa Kisas

Kısasa Kısas (Measure for Measure) son yıllarda Shake-speare’in sıkça oynanan oyunlarından biridir. Yazılmasından çok sonra –Shakespeare’in ölümünden sekiz yıl sonra– 8 Kasım 1623 tarihinde kayıt altına alınan ve Birinci Folio’da basılan bu oyunun sarayda, Whitehall Palace’de, Kral James huzurunda ilk oynanışı 26 Aralık 1604’tür. [1] Bu oyunun daha önce saray dışında oynanıp oynanmadığı hakkında bir […]

William Shakespeare – Julius Caesar

Shakespeare’in Londra’ya gidip meslek yaşamına başladığı yıllarda İngiltere’de oldukça canlı bir tiyatro ortamı yeşermişti bile. Gerek şiir gerek düzyazıyla yazılmış oyunlar gezginci tiyatro kumpanyaları tarafından tiyatro oynamaya elverişli her türlü açık ve kapalı mekânda sergilenmekteydi. Asıl amacı oyun sahnelemek olan ilk yapının 1576 yılında James Burbage tarafından inşa edilen ve “Tiyatro” adını taşıyan bina olduğu […]

William Shakespeare – Iki Soylu Akraba

Telif Hakları Dairesi’nin kayıtlarına ilk kez 8 Nisan 1634 tarihinde [1] William Shakespeare ve John Fletcher adlarıyla giren, l634’te yayımlanan resmi quartonun iç kapağında belirtilen, aşağı yukarı 1613 yılında yazıldığı sanılan [2] İki Soylu Akraba (The Two Noble Kinsmen) uzun bir süre Shakespeare’in tüm yapıtlarını toplayan ciltlere alınmamış ve bu oyunun Shakespeare’in mi, yoksa Fletcher’in […]

William Shakespeare – II. Richard

Shakespeare’in Güııer Savaşını ele alan tarih oyunlanndan ii. Ric­ “ord/ın yazıldı�ı tarihi saptarken bazı yazilı kaynaklardan ve mektuplardan yararlanmak mümkündür. Örne�in, Sir Edward Hoby, 7 Aralık 1595 tarihinde Sir Robert Cecil’e yazdı�ı mektupta II. Richord oyununa de�inmekte ve Cecil’i 9 Aralak günü Channon Row’da yapılacak gösteriye davet etmektedir. i Do�al olarak Shakespeare oycnu bu tarihten […]

William Shakespeare – Hircin Kiz

Dilimize daha önce Hırçın Kız ve Huysuz Kız başlıklarıyla aktarılan [1] The Taming of The Shrew (Aksi Kızın Uysallaştırılması), Eser Kayıt Bürosu’nun kayıtlarına 2 Mayıs 1594 tarihinde girmiştir: “Peter Shorte. Edited unto him for his copie under master warden Cawoodes hande a booke intituled A pleasent conceyted historie called ‘The Tayminge of a Shrowe.’” [2] […]

William Shakespeare – Antonius ve Kleopatra

23 Nisan 1564’te Stratford-Upon-Avon’da doğan Shakespeare’in yaşamı hakkında bildiklerimiz kilise, mahkeme ve tapu kayıtları gibi resmi belgelerle çağdaşlarının onun kişiliği ve eserleri hakkında yazdıklarına dayanır. Hali vakti yerinde bir esnaf olan, aynı zamanda yerel yönetimde sulh hakimliği ve belediye başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen John Shakespeare’in üçüncü çocuğu ve en büyük oğludur. Babasının maddi durumu […]

William Shakespeare – Cardenio

Shakespeare bilginleri aşağı yukarı üç yüz küsur yıldan beri, William Shakespeare ile John Fletcher’in [1] yazdıkları, kaybolmuş olan Cardenio adlı oyunu arıyorlardı. Bu oyunun 1613 yılında Kral I. James’in sarayında oynandığı biliniyordu. Bundan kırk yıl sonra, 1653’te, yazarları Shakespeare ile Fletcher olan Cardenio adlı bir oyun Kayıt Bürosu’nun defterine kaydedilmişti. Bu oyunun adı aslında Cervantes’in […]