Albert Einstein – Fiziğin Evrimi

Okumaya başlamadan önce, basit bazı soruların yanıtlanmasını haklı olarak bekleyeceksiniz. Bu kitap hangi amaçla yazıldı? Onu okuyup anlayabileceği düşünülen okur kimdir? Bu sorulara açık ve aydınlatıcı yanıtlar vererek işe başlamak güçtür. Bu, tümüyle gereksiz de olsa, kitabın bitiminde çok daha kolay olurdu. Yalnız bu kitapla ne yapmaya niyet edilmediğini söylemek, bize daha kolay geliyor. Biz, bir fizik ders kitabı yazmadık. Burada, temel fiziksel olgulara ve teorilere sistemli bir giriş de yoktur. Niyetimiz, daha çok, insan aklının, düşünceler alemi ile görüngüler (phenomena) alemi arasında bir bağlantı bulma çabalarını kaba çizgilerle vermektir. Bilimi evrenimizin gerçekliğine uygun düşen düşüncelere varmaya zorlayan etkin kuvvetleri göstermeyi denedik. Ama tanımlamamız yalınkat olmak zorundaydı. Olguların ve kavramların labirentinde, bize en ayırıcı özellikte ve en önemli görünen yolu seçmemiz gerekiyordu. Bu yolun ulaşmadığı olgular ve kavramlar üzerinde durulmamalıydı. Genel amacımız, bizi olgular ve düşünceler arasında kesin bir seçim yapmaya zorluyordu. Bir problemin önemi, ona ayrılan sayfaların sayısı ile ölçülmemelidir. Kimi ana düşünce çizgileri, bize önemsiz göründükleri için değil, seçtiğimiz yol boyunda bulunmadıkları için kitabın dışında bırakıldı. Kitabı yazarken, düşünselleştirilmiş okurumuzun ayırıcı özellikleri üzerinde uzun uzun konuştuk ve okurumuz için epey kaygılandık.


Onun, bütün somut fiziksel ve matematiksel bilgilerdeki kesin eksikliği gerçekten yetkin erdemleri ile gidereceğini düşündük. Okurumuzun fiziksel ve felsefi düşüncelere ilgi duyduğunu anladık, az ilginç ve güç yerleri aşmada göstereceği yılmazlığa hayran olmaktan kendimizi alamadık. Okurumuz, herhangi bir sayfayı anlaması için, daha öncekileri dikkatle okuması gerektiğini biliyordu. Bilimsel bir kitabın, halk için yazılmış olsa bile, bir roman gibi okunmaması gerektiğini biliyordu. Bu kitap, sizinle aramızda zorlamasız bir yarenliktir. Onu can sıkıcı ya da ilginç, usandırıcı ya da sürükleyici bulabilirsiniz; ama bu sayfalar, yaratıcı insan aklının, fiziksel görüngüleri yöneten yasaları daha tam olarak anlama uğruna olan o öncesiz (ezeli) uğraşı üzerine size bir fikir verirse, amacımıza ulaşılmış olacaktır.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir