Kategori: Makale

Ahmet İnam – Dik Bahçene Solayım

Değerli Okuyucu, Prof.Dr. Ahmet İNAM’ın İnternetteki sitesinde “online yayınlar” başlığı altında yayınladığı yazıları;  Dik Bahçene Solayım!  adı ile, e-kitap formatında, size sunulmuştur. Çok kimse dünyevi kişilik bilincinin dünyasında yaşar ve bunu terk edecek arzu ve güce sahip değildir. Onlar sadece kendileri(EGOLARI) için yaşarlar; bütün çabaları egolarını doyuma uğratmaya ve yüceltmeye yöneliktir. Bunun yanı sıra bir […]

Ahmed Arif – Leylim Leylim (‘Leylâ Erbil’e Aşk Mektupları’)

Terk etmeyen sevda Ahmed Arif’ten Leylâ Erbil’e Aşk Mektupları “Gitmek, Gözlerinde gitmek sürgüne, Yatmak, Gözlerinde yatmak zindanı. Gözlerin hani?” “gözleri oğlumun,,, gözleri,,, gözlerinde bulurdum can tılsımımı,,, gözleri hani,,,” Mektup, mektubu yazan ve gönderen ile mektubu alan ve okuyan arasındaki gizlidir. Bu iki kişinin arasındaki giz silinemeyecek/değiştirilemeyecek bir biçimde kâğıda aktarılmış, söz uçamayıp çakılı kalmıştır. Tam […]

Adnan ÇEVİK – Beckettyen Karakter Yaratımı

Bu bildirinin amacı Beckett’in tutarlı olmasa da belli bir gelişim gösteren, aşamalı olarak yeni katmanlar edinen karakterlerini nasıl oluşturduğunu açımlamak. Beckett’in oyunları görece geleneksel biçimlerle kurulmuş karakterler içeren ilk dönem oyunları ve dışsal referanslar taşımayan son dönem oyunları olarak ikiye ayrılarak inceleniyor. Sonuç olarak da karakterin bir sonul hedef olmadığı “yeni bir varoluş dili”ne sahip […]

Adam Phillips – Tekeşlilik

Bir yalanı yutarsanız, peşinden gelen her şeyi de yutmak zorunda kalırsınız.  EMERSON, “İngiliz Özellikleri” SON ZAMANLARDA aile değerleri üzerine -evlenme ve boşanma oranları üzerine- sürdürülen tartışmalar, aslında tekeşlilik üzerine tartışmalardır. İnsanları bir arada tutan şeyin ne olduğu konusunda ve neden bir arada kalmaları gerektiği konusunda tartışmalardır bunlar. İnsanların önemli zevklerin hangileri olduğuna nasıl karar verecekleri […]

Nick Sandberg – Tam Kontrol Reçetesi

Bir ulusun parasını basmama ve kontrol etmeme izin verirseniz, yasaları kimin yazdığı umurumda olmaz’ – Amschel Rothschild ‘Elitler’in yakın tarihteki hikayesi, Orta Çağ Avrupa’sında modern bankacılık sisteminin ortaya çıkışıyla başlar. O zamanlar, maddi servet genellikle altın veya gümüş sikkeler halindeydi ve güvenlik için, yerel kuyumcunun kasasında saklanıyorlardı zira kuyumcu, çoğunlukla köyde-kasabada güvenli bir kasası bulunan […]

Ahmet Ümit – İnsan Ruhunun Haritası

Bir İnsan Yaratmak; Böyle bir harita yok tabii. Ruhumuzun kıraç düzlüklerini, başı bulutlu dağlarını, korkutucu uçurumlarını, fırtınalı vadilerini, güneşli denizlerini, karanlık göllerini, verimli ovalarını gösteren bir harita çizilebilir mi, ondan da hiç emin değilim. Zaten yazının başlığını da sevdiğim bir filmden, Yeni Zelandalı yönetmen Vincent Ward’m yönettiği İnsan Yüreğinin Haritası adlı yapıttan aldım. însan ruhu […]

Albert Camus – Sanatçı ve Çağı

«Sanatın amacı kanunlaştırmak ya da hükmetmek değil her şeyden Odžnce , anlamaktır. Anlamak için hükmettiği olur bazen. Ama hiçbir dehâ eseri, küçümseme ve kin üzerine kurulmamistir.» Altı ay önce, dün bile, «Ne yapacak?» diye soruluyordu. Saygı duymak gereken karşıtlıklarla yaralanmış bir halde, geçici bir süre için sessizliği seçmişti. Ama, ağır ağır seçen ve seçtiğine bağlı […]

Enver Hoca – Proleter Demokrasi Gerçek Demokrasidir

Yoldaşlar, Bildiğiniz gibi, Halk Meclisi Prezidyumu, Halk Meclisi’nin 9. yasama dönemi için bu yıl 12 Kasım’da yapılacak olan temsilci seçimine ilişkin kararnameyi yayınlamış bulunuyor. Demokratik Cephe Gene! Kurulunun bu toplantısında, biz, seçim kampanyası ve onun başarılı bir biçimde sonuçlanması ile ilgili olarak örgütümüzün yüz yüze olduğu görevleri ele alacağız. Halk Meclisi seçimleri Cumhuriyetimizin bütün yurttaşlarını […]

Doğan Cüceloğlu – İyi Düşün Doğru Karar Ver

Çoğu kişi kendinden beklenen yaşamı sürdürür. Sürdürdükleri yaşam kendi duygu, düşünce ve inandıkları değerlerle uyuşmasa bile, insanlar bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını düşünürler, istedikleri hayatı yaşama gücünü veiç özgürlüğünü kendilerinde bulamazlar. Çok az insan duygu, düşünce ve inandıkları değerlere uygun bir yaşamı gerçekleştirme güç ve özgürlüğünü taşır. «Etkili yaşam» inandığı ilke ve değerleri günlük […]

Sinema Tarihi ve Sinemada Akımlar

1.Dışa Vurumculuk 1900’lü yıllarda özellikle Almanya, Fransa, Rusya, İsveç, Norveç ve Amerika’da görülen bu akım, normalin dışında olan, bilinçaltının yansıması olarak tanımlanır. Diğer adıyla Ekpresyonizm olarak da bilinen bu akım, insanların başkaldırışlarıyla oluşmuştur. Baskıcı rejimlerde yaşayan halklar tarafından yaratılmış ve kabul görmüştür. 1919 ve takip eden 20 senede özellikle Alman sineması tarafından kullanılan bu üslup, […]

Müze ve Eğitim – Melek Şahan

Çalmann amac, müzede çok yönlü ve etkili örenmenin önemini ve yararlarn pekitirmektir. Bu çalmada, dar kapsamda müzenin anlam, müze-eitim ilikisinin kavram olarak içeriinden söz edilmektedir. ­lk kurulan eitim müzelerinden örneklerle müze ve eitim ilikisinin gereklilii vurgulanmaktadr. Türkiye müzelerinin genel olarak eitim amaçl ilk çalmalarna deinilirken, Avrupa ve Amerikan müzelerinin eitsel çalmalarnn yan sra sanat eitimine […]

Demir Özlü – Bir Beyoğlu Düşü

“Başımdan bütün bu tuhaf olayların geçliği gençlik yıllarından bu yana, denizleri çeşitli yönlere açılan, yumuşak tepeleriyle bütün o Boğaz’la Haliç çevresine uzanan, gizemli İstanbul kentinde hiçbir yer beni Tünel Alanı kadar ilgilendirmemiştir. (… ) Şimdi rutubetli sokaklarıyla o gizemli mahalleden uzaktayım. Hepsi, bütün yaşadıklarım da, baskı alƨnda geçmiş gençliğimin o büyüleyici yanılsamaları da geride kaldı. […]

Demir Küçükaydın – Kıvılcımlı’da Yapı ve Özne Sorunu (Katkısı ve Eleştirisi)

Konumuz, Toplumsal Evrim dolayısıyla da Devrimler. Bu evrimin ve devrimlerin mekanizmalarının anlaşılması, bunların özüne daha derinden nüfuz etmeyi sağlayacak kavramsal araçlar. Marksizm’in bunları açıklarken kullandığı iki kavram sisteminin aralarındaki farklar ve çelişkiler. Ve bu çelişkiyi aşmak için yapılmış girişimler. Bunların başarısızlığı ve bu başarısızlığın nedenleri. Hemen görüleceği gibi, kısaca Marksizm de denen, Marksistler tarafından da […]

Vladimir İlyiç Lenin – Seçme Yazılar Devrim, Demokrasi, Sosyalizm

Lenin’in Toplu Eserler’inin ilk basımı, 1920’li yıllarda, Lenin’le uzun yıllar boyunca birlikte çalışmış deneyimli bir Bolşevik olan Lev Kamenev’in editörlüğü altında başlatıldı. Kamenev, Sovyetler Birliği’ni sarmaya çoktan başlamış olan ve hayatta olsa eski yoldaşını hasta edecek ve dehşete düşürecek olan Lenin kültüne kendi tarzında karşı çıkarak şöyle yazıyordu: “‘Proleter devriminin nasıl yapılacağı hiçbir kitapta yazmaz’ […]

Vladimir İlyiç Lenin – Devlet ve Devrim

Devlet sorunu, günümüzde, teorik bakımdan olsun, siyasal ve pratik bakımdan olsun, özel bir önem kazanıyor. Emperyalist savaş, tekelci kapitalizmin tekelci devlet kapitalizmi durumuna dönüşme sürecini büyük ölçüde hızlandırıp yoğunlaştırdı. Güçlü kapitalist topluluklarla durmadan daha sıkı bir biçimde kaynaşan devletin çalışan yığınlar üzerindeki korkunç baskısı, kendini gitgide daha çok gösteriyor. Gelişmiş ülkeler –“cephe gerileri”nden sözediyoruz bu […]

Türkler Ansiklopedi Serisi 1-20 Cilt – Komisyon

MAKALE LİSTESİ CİLT 1: İLKÇAĞ CİLT 2: İLKÇAĞ CİLT 3: İLKÇAĞ CİLT 4: ORTAÇAĞ CİLT 5: ORTAÇAĞ CİLT 6: ORTAÇAĞ CİLT 7: ORTAÇAĞ CİLT 8: ORTAÇAĞ CİLT 9: OSMANLI CİLT 10: OSMANLI CİLT 11: OSMANLI CİLT 12: OSMANLI CİLT 13: OSMANLI CİLT 14: OSMANLI CİLT 15: CUMHURİYET CİLT 16: CUMHURİYET CİLT 17: CUMHURİYET CİLT 18: […]