İsrafil Balcı – Hz. Peygamber ve Gayb

Kitap geleneksel İslam anlayışının en önemli yapı taşlarından birisi olan ‘gayb’ gibi netameli ve bize göre ihmal edilmiş bir konuyu ele almaktadır. Bu konu M. Said Hatiboğlu’nun ifadesiyle, Resûlüllah’m en çok istismar edildiği alanlardan birisidir. Bu güne kadar yazdığım eserlerde siyerin tartışmalı veya problem gibi duran, ya da ihmal edilen konularını ele almaya çalıştım. Elinizdeki […]

İsmet Zeki Eyuboğlu – Hacı Bektaş Veli

Sevgili okuyucu; burada bütün bilimsel eğilimde olma çabalarının dışına çıkarak, seninle Anadolu’nun kırsal kesimlerinden birinde doğmuş, büyümüş, sonra büyük illerden birine göçerek özgün kaynağından uzaklaştırılmış, yumuşaklığı giderilmiş, “tarikat” denen kuruluşların en katısından en yumuşağına değin hepsini gücü yettiğince yaşayarak tanımış bir yazar olarak söyleşmek istiyorum. İkiyüzlülük, büyüklük, alçakgönüllülük gibi sözcükleri bir yana bırakarak, Anadolu toprağından […]

Ismet Zeki Eyuboglu – Tanriya Kafa Tutanlar

Bu çalışma yayımlanalı yirmi yıl oldu, çok kısa bir sürede geniş ilgi uyandırdı, tükendi, ikinci basımını gerçekleştirmek epeyce uzadı. Ben, gençliğinin ilk dönemini Nakşibendi tekkesinde geçirmiş, gericilik olaylarını yaşayarak görmüş, tanımış bir kimseyim, başkalarının öğütlerine, kulaktan dolma bilgi kırıntılarına dayanan açıklamalara gereksinme duymuyorum. Bu tarikatın amacını, ereğini, yetkili odaklardan saklanan düşüncelerini biliyorum, ne yapılmak istendiğini […]

Ismet Zeki Eyuboglu – Irtica

Cumhuriyet yönetimi, sekiz yüz yıllık yarı-dinci, yan-dindışı bir içerik taşıyan Selçuklu – Osmanlı geleneklerini, uygulamalarını, dünya görüşünü aşan bir nitelikteydi. Selçuklu devlet adamı Nizamülmülk’ün, 1080-1090 arasında kurduğu Harran, Bağdat medreselerinin eğitimsel egemenliği sekiz yüz elli yıl sürdükten sonra 1926’da tarihe gömüldü. Bu, uzun sayılan dönem içinde, Selçuklu – Osmanlı toplumu eğitim kurumlan Avrupa ölçüsünde bir […]

İsmet Özel – Waldo Sen Neden Burada Değilsin

Bu kitabı, intihar eden birkaç arkadaşıma ve paranoyadan, şizofreniden mustarip birçok arkadaşıma ithaf ediyorum. Onlar, öyle sanıyorum ki çağımızın (belki de bütün çağların) belâsını en yakından görecek noktaya yaklaşmışlardı. Bu tehlikeli noktadan salim bir bölgeye adım atmaya yeltendiler belki; belki tekinsiz hareketleri yüzünden meşum bir darbeyle devrildiler. Onlara isabet eden yıldırım bana çarpmadıysa, bunu önce […]

İsmet Özel – Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma

Bir şairin şiiri merkeze almaksızın kaleme aldığı nesirlerden oluşan ilk kitabına on yedi yıl sonra yeni bir önsöz yazmasını hayra yormalı mı? Üç Mesele’nin hala okunuyor, aranıyor olması belki yazarı için bir hoşnutluk vesilesi sayılabilir. Öte yandan, kitabın ortaya çıkmasının saikları göz önüne alındığında olayın düşündürücü yanları var: Üç Mesele’nin ülkemizdeki Müslümanlar katında derinlemesine ve […]

İsmet Özel – İrtica elden gidiyor

Traktörün tarlaya giriminin ı ı::m tekniği bakımından neolitik çağdan bu yana Anadolu toprakında gürü* len en büyük ve tek değişiklik okluğunu öne süren ter var. B u vakıayı vurgulamak ülkemizde yaşayan insanların büyüh çoğunluğunun çok jürilerde kalmış bîr yapı içinde çağlar boyu mahpus kaldıklarını güzler önüne sermek isteyenlerin kolaylıkla söz hakkınn sahip olmalarına hizmet edİyorr […]

İsmet Özel – Çatlıycak kadar Aşk

K ayseri’de doğdu. K astam on u’da A bdülhak H am it Ilkokulu’nda başladığı öğrenim ini Ç an k ırı O rtaokulu ’nda sürdürüp, 19 6 2 ’de, A nkara Gazi Lisesi’nde tam am ladı. B ir süre A nkara Ü niversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne devam etti. İlk şiirlerin i yayım ladığı 19 6 3 […]

İsmet Özel – Celladıma Gülümserken

CELLADIMA CÜLÜMSERKEN ÇEKTiRDİGiM SON RESMiN ARKASINDAKi SATlRLAR Ben İsmet Özel . şair, kırk yaşında. Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar ben yaşarken koptu tufan ben yaşarken yeni baştan yanıtıldı kclinat her şeyi gördüm içim rahat gök yrırıldı, çamura can verildi linç edilmem için artık bütün deliller elde kazandım nefretini fahişclerin lftnef ediyor Lancj […]

İsmet Özel – Bir Yusuf Masalı

Vakti vardıysa aşkın, onu beklemeliydi genç olmak yetmiyordu fayrap sevişmek için halbuki aşk, başka ne olsundu hayatın mazereti demedim dilimin ucuna gelen her ne ise vay ki gençtim ölümle paslanmış buldum sesimi. Hata yapmak fırsatını Adem’e veren sendin bilmedim onun talihinden ne kadar düşlü bana gençtim ben ve neden hata payı yok diyordum hayatımda gergın […]

İsmet Özel – Bakanlar ve Görenler

Büyük bir sefer düzenlemişsiniz, bir deniz savaşı yapmak üzere hazırlanmanız gerekli. Büyük gemileriniz var, kalyonlarınız, kadırgalarınız var. Gemilerinizin belki yelkenleri atlastan, halatları, palamarları ibrişimden belki. Toplarınız yeter sayıda, askerleriniz de çok, belki gereğinden bile fazla. Lâkin adamlarınız denizci değil, onlar tecrübeli birçok kara savaşı görmüş piyadelerdir. Çok iyi kılıç kullanmayı biliyorlar, düşmanın önünde hiç yılmadan […]

Ismet Ozel – Neyi Kaybettigini Hatirla

Türkiye’de yaşayan biz insanlar ne durumda olduğumuzu biliyor muyuz? Daha da ötede “ne durumda olduğumuz” konusunda kaygılanıp kaygılanmadığımız bir soru olarak önümüzde mi? Elbet bazı dertlerimiz, halline uğraştığımız birçok işimiz var. Hoşnutluk veya rahatsızlık hissine kapıldığımız birçok durumla içiçeyiz. Ama bana öyle geliyor ki, bunların, yani dertlerimizin ve halletmek istediğimiz işlerin mahiyeti daha az kaygılandırır […]

Ismet Ozel – Erbain Firtinasi

“Kış geldi” kar yağdı, Her yere soğuk saldı. Đki taraf olsak, Kar topu oynasak. Yaz gitti, güz gitti, Yine geldi kış baba. 11 YORGUN Ölüler beni serinliğe yakıştıramaz çünkü hiç kimse çıkmak istemez bu mevsimden dışarı çünkü bitkinliklerini günden saklar ekinler ekinler çocukların en rahat uykuları 15 gece ayakları kokan bir adam gibi gelir eşiklere […]

Ismet Bozdağ – Sultan Abdulhamidin Hatira Defteri

Bundan sonra yılbaşımız «Kânunsâni» olacak. Bilmem, ilgili Daireler, Bakanlar Kurulu, Milletvekilleri, Senato ve muh terem biraderim hazretleri» (2) «Kânunsâni» deyimiyle yeni Bir yıla girmenin, biraz manâsız, biraz gülünç olacağını dü-şündüler mi?… Bir yıl, Kânunun (birinci) sinde bitiyor, ardından ge-çen yıl da (ikincisi) adile besmele çekip buyuruyor. Batı tak-viminin benimsenmesine karşı olduğum sanılmasın; tersine, uygun bulduğum […]

Ismet Bozdağ – Darağacında Bir Başbakan Menderes

Bu kitap, Adnan Menderes ve Demokrat Parti hakkında yazdıklarımın içinden yapılmış bir derlemedir. Elbette bu konu üzerinde yazdıklarım, bundan ibaret değil… Bir seçim yaptım: Demokrat Partinin, Celal Bayar’ın, Adnan Menderes’in karakteristiklerini bir araya getirmeye çalıştım. Burada okuyacağınız olayların bir bölümü, bilinen şeyler… Ancak, bilinenin “arkası” da var!. Đşte o “arkasını” bu kitapta yakalayacaksınız! Demokrat Parti […]