Kategori: Şiir

Homeros – Odysseia

Ondokuzuncu asrın sonlarına kadar hemen bütün garp edebiyatçılarının, şairlerinin, âlimlerinin ve sanatkârlarının yüreğindeki Greko-Lâtin medeniyeti aşkı, âdeta dinî bir vecd mahiyetini haizdi. Bunlar için, medeniyetin doğup inkişaf ettiği yerlerin ziyareti, tam mânasiyle bir hac ve tavaf şeklini alırdı ve bir eski Yunan mermerini okşamak veya bir eski Lâtin metninin sahifelerini gözden geçirmek bir sevap telâkki […]

Attila İlhan – Yasak Sevişmek

Alışılmışın dışında, kendine özgü bir söyleyişle yazan şairin, YASAK SEVİŞMEK, şiir estetiği bakımından olduğu kadar, konu dağılımı bakımından da en ilginç kitaplarından birisidir. ATTİLÂ İLHAN, sonradan çok geliştireceği klasik Türk şiirinden yararlanma deneylerine önce bu kitabındaki şiirlerle başlamış, bu arada ’Ç KOÇAKLAMASI’, ‘MEHMET SIRADAĞ- LARI’ gibi şiirleriyle de halk şiiri geleneğinden yeni bir yararlanma biçimini […]

Attila İlhan – Sisler Bulvarı

SİSLER BULVARI’nda; “… aşırı bir içtenliğe dayanan anlatım, ahenkli bir deyiş ve işlek bir dille birleşerek, belirli bir lirizm doğurur. Ayrıca askıda yaşamanın yarattığı heyecanlı gerilim, sinema tekniğinden yararlanmanın sağladığı çarpıcı görüntüler ve yabancı ülkelerle ilgili egzotik tasvirler, bu lirizmi etkili bir havayla donatır. Şiirden lirizmi kovan Garip akımına karşı bu hava bir çeşit başkaldırma […]

Attila İlhan – Hayatı ve Şiirleri

15 haziran 1925’te Menemen’de doğan İlhan, 1948’de ilk şiir kitabı Duvar’ı kendi imkanlarıyl yayınlamıştı. Attila İlhan’ın önemli eserlerinden bazıları şöyle… Şiir kitapları: Duvar(1948), Sisler Bulvar(1954), Yağmur Kaçağı, 1955), Ben San Mecburum(1960), Bela Çiçeği(1961), Yasak Sevişmek(1968), Tutuklunun Günlüğü(1973), Böyle Bir Sevmek(1977), Elde Var Hüzün(1982), Korkunun Krallığı(1987), Ayrılık Sevdaya Dahil(1993), Kimi Sevsem Sensin (2002) Romanları: Sokaktaki Adam […]

Attila İlhan – Elde Var Hüzün

o vahim orospu korkular su mudur süzülür parmaklarından camlarda buğulanır soğuktan yalnızlığı içinde bir ürperme eski yanılgılarından aynı filmin ısrarla aynı yerden başladığı kimliğini öğreniyor her defa başkasından sonbaharda belma mı büyük rakılar içen fuar’da göl gazinosu bıyıklı hovardalar aynalar kırılmıştı mersin’de güzelliğinden sabahlara kadar zincirleme telefonlar İstanbulluymuş adı hülya boğaziçi’nden ankara’da kar ıssızlıkları ne […]

Ataol Behramoğlu & Özdemir İnce – Dünya Şiir Antolojisi 2

Modern İngilizcenin oluştuğu 16. yüzyılın başlangıcından sonra İngiliz şiiri önce Elizabeth çağında, sonra 18. yüzyılın sonuna doğru Romantik akımın ortaya çıkışıyla iki altın çağ yaşadı. Bu dönemin en önemli ozanları Spenser, Sidney ve Shakespeare’ dir. Ancak, burjuva ve sanayi devrimlerinin gerçekleşmesiyle şiir İngiltere’ de toplumsal duyarlığı dile getiren bir iletişim aracı olmak niteliğini yitirmiş, onun […]

Ataol Behramoğlu & Özdemir İnce – Dünya Şiir Antolojisi 1

Langston Hughes’ın da dediği gibi bugünkü A frika şiiri m isyoner : okulunun sıralarından uzaklaşıp halk türkülerinin söylendiği açıklıklara doğru gitmektedir. O n yedi A frika ülkesinin şiirlerinden seçtiğim iz : şiirler Hughes’ın gözlem ini büyük ölçüde doğrulam aktadır. A ncak A frika şiirinin yalnızca karaderililerden oluştuğunu söylem ek i haksızlık olur. Ö zellikle “A […]

Ataol Behramoğlu – Büyük Türk Şiiri Antolojisi 2

KATKI Elimizden gelmezse şu şiir Ne mavisi kalır Ne de kapısı aydınlığın Taş kesilen gevezelikler Üşüşecek gırtlağımıza Ve tortularda sona erecek duyular. Teneşirlik tohumlara Kaçmış oluruz Kanımız yetmezse şu şiire. (Benim Örümceğim Başka)   ÇAĞRI Ne denli kolay geliyorsa Seni sevmek elimden Bu şiir de öylesine kolay geldi Sen gel uzun boylu ürpertilerinle Gel çığırlarıyla […]

Arthur Rimbaud – Illuminations

Bir hakan varmış, kendini hepten o aşağılık hayır işleri uğruna tükettiği için öfkelenirmiş. Şaşırtıcı devrimler bekliyormuş sevgide; cariyelerinin göz alıcı süslerle, göğün bağışlarıyla daha bir güzelleşmiş bu işveler ötesinde birşeyler verebileceklerini seziyormuş. Doğruyu görmekmiş dilediği hep, özül isteğin, özül doyuşun çağını. İsterseniz hak yolundan sapış deyin, dileği buymuş işte. Hiç değilse, yabana atılmaz bir gücü […]

Hayrettin Ökçesiz – Düşündüşlem Deyişler

Kitap, yaklaşık yirmi yıldan beri kağıda döktüğüm düşüncelerimi kendi biçiminde içeren yazılardan oluşuyor. Burada dile gelen bakışın duygu, düşünce evine tüm bu sözcük bileşimlerinden oluşan bir keçiyolunu izleyerek geldim. Siz de gelin, kalın, gidin sağlıcakla… Bu deyişlere, zaman içerisinde yayımlanırken ”El’li Söz”, “Flu(x)us – Bir Denizin Kıyısından Bir Avuç Çakıl Taşı” gibi adlar taktım. Şimdi […]

Arkadaş Z. Özger – Sevdadır

Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası charles chaplin bir savaşta yitirdim sakalımı çıkmazlığın grev sesi umutlarımı vururken yendirdim bıyıklarımı papağan kuşkulara biraz elma şekeriyle kazıdım sakalımı lohusa şerbetiyle kazıdım sakalımı yanaklarım paprika lahmacun ister misiniz al işte sana böyle yüze böyle güz demeyin deseniz de sakal yok ya ucunda bu güz vermedi tarla seneye bıyık kerim ben […]

Halil İnalcık – Şair ve Patron

Bu yazıda tam bir transkripsiyon kullanmadık. Ancak Arapça ve Farsça kelimelerde ayn harfi ters virgül (‘arz), hemze virgül (te’sir), uzun sesliler uzatma işareti ^ (dânâ) ile gösterilmiştir. Farsça izafetlerde daima (i) harfi kullanılmıştır. Ma’rifet iltifâta tâbi’dir Müşterîsiz metâ’zâyi’dir Genelde, bilim adamı ve sanatçı, belli bir toplumda egemen sosyal ilişkiler ve belli bir kültür çerçevesinde sanatını […]

Aragon – Mutlu Aşk Yoktur

Louis Aragon, Türk okurunun iyi tanıdığı çağdaş bir şair, romancı ve deneme yazarı. Mutlu Aşk Yoktur başlığını taşıyan bu yapıt, O’nun çeşitli kitaplarından seçerek çevirdiğimiz ve belirli bir sıra gözeterek sunduğumuz şiirlerden oluştu. Aragon, 3 Ekim 1897’de Paris’te dünyaya geldi. Ortaokul ve lise öğrenimini Neuilly’de gördü. O yıllarda en çok Barres, Gorki ve Rousseau’yu tanımaya […]

William Shakespeare – Soneler

William Shakespeare “Bütün dünya bir sahnedir,” diyor. Shakespeare yeryüzünü baştan başa sahne olarak görmüş, kendi sahnesine bütün yeryüzünü sokmaya çalışmıştır. Ama, hem oyun yazarı, hem şair olan Shakespeare’in bütün dünyası sahne değildi. Yaşantılarının birçoğunu trajedilerindeki ve komedilerindeki kişilerin sözleriyle dile getirmekle yetinmedi, şiirleriyle de açıkladı. Büyük yazarın iç dünyası, sonelerindedir. Bu özlü şiirlerde, dramatik ses […]

Serkan Işın – Bonus

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ, kendini akışa bırakmış dinamo savruluyor Tin’den beslenmiş semirmiş yoğunluğuyla tıkır tıkır siz içeri geçin, biz kapıyı kaparız trum trak kalp tersi plak dönüyorlar göğüs kafesi içinde cızırtısı peşin ödenmiş kulak seslere alıştırılıyor azar azar yerinde durmaz kendini kışa bırakmış yinelemeler beni düşünme, başım oldukça fazla yani çağıldış bir yan yatma ile mermer bir […]

Seamus Heaney – Beowulf – Seamus Heaney’in Modern İngilizcesinden

Beowulf adlı şiir birinci milenyumda, yedinci yüzyılın ortasıyla onuncu yüzyılın sonu arasında, bugün Anglo-Saksonca ya da Eski İngilizce dediğimiz bir dille yazılmıştır. Şiire adını veren İskandinav prensinin zaferlerini konu alan, uzunluğu üç bin dizeyi aşan destan İngiliz şiirinin temel metinleri arasında yer alır. Fakat İngiliz dilinin son bin yıl içinde geçirdiği müthiş değişim nedeniyle artık […]