Bülent Kısa – Havassin Derinlikleri

Bu kitabı basılı yani fiziksel bir kitap ya da daha güçlü bir ihtimalle, e-kitap olarak gören bir kimse bana, kitabın yazılmasının ne zaman başladığını sorarsa herhelde bu hayatımda karşılaştığım en zor sorulardan birisi olur. Aşağıda görecek olduğunuz bölümler çok uzun sayılabilecek bir süre içinde, dönem dönem yazılmış, daha doğrusu “Not alınmış” konulardır. Mesela “Vefkler kitabı” ismini veriğim bölüm Mayıs 1981’den kalmadır fakat 1981 yılı, söz konusu bölümün notlarının bir defterde toplanmasının bittiği tarihtir. Yazılmasının başlaması ise herhalde 1974’tür. Harflerle, Teksir ve bast gibi şeylerle ilgili olan bölümse, 1985’te bitmiş olabilir. Olabilir diyorum çünkü bunların yazılmaya başladığı ve bittiği tarihleri tam olarak hatırlamıyorum. Esmaül Hüsna ile ilgili bölümse çok yenidir. O bölüm 1992’de bitmişti. Bunlarla mukayese edildiği zaman en baştaki “İlk adımlar” ve “Gerekli şeyler” başlıklı kısımlar henüz yazılmamış bile sayılabilirler çünkü bu kısımlar 2004 yılının Mayıs, Haziran aylarında yazıldılar. Anlaşıldığı gibi bu kitaptaki konular yazıldıkları zaman kitap olarak bile düşünülmemişlerdi. Kitabın yazılış süreci için gerçekçi birşey söylemek gerekirse 1974 – 2004 arası demek gerekir. Kitabın, bir kitap halide toparlanmasının nedenlerinin en başında buradaki bir çok bilginin Türkiye’de artık kaybolmuş bilgiler haline girmeleridir. Özellikle vefk ve Havâss’ın Derinlikleri 3 teksir kurallarıyla ilgili bir çok şeyi bilen kimsenin kaldığını sanmıyorum. Bu konulardan haberi olan ve görüşüp, bilgi aldığım insanlar o zamanlar da çok yaşlı sayılabilecek kimselerdi ve artık bu insanlar yaşamıyorlar. Tabii ki, burada bahsedilen şeyleri benden başka bilenler de olabilir fakat bu kişilerin varlığını ben bilmiyorum.


Sadece, “Herhalde vardır” şeklinde, ancak tahmin etme durumundayım. Bu yüzden de bazı şeylerin tamamen kaybolup gitmemeleri için yazılmaları şart oldu. Kitabın gözden geçirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bir çok tekniğin özgün ismini bilmiyorum ve başlıklardaki bazı isimler benim koyduğum isimlerdir. Mesela “Harflerin esrarı” bölümündeki “İsmin Katlanıp, kırılması” ismi benim verdiğim bir isimdir. İsmin kırılması şeklinde bazı bilgiler Şemsül Maarif başta olmak üzere bir çok kitapta mevcut fakat o kitaplarda anlatılan kırılma başka bir şey buradaki değil. Dolayısıyla başka bir kimse buradaki herhangi bir konuyu, daha değişik bir isimle de bilebilir. Buna diyecek birşeyim yok. Aynı şekilde “Ebced vefkleri” başlığı altında anlatılan vefk grubuna da özgün olarak ne isim verildiği hakkında bir bilgim yok. Bunları, Ebced harfleri esas olarak alınıp, yapıldıkları için “Ebced vefkleri” başlığı altında toplamayı uygun gördüm. Kitap ve daha doğrusu kitapta bulunması gereken bilgiler bir araya toplandığı zaman bunların tek bir kitap olarak verilemieceğini farkettim ve bu yüzden de şu anda okumakta olduğunuz bu kitap 1. Kitap başlığı altındadır ve devamı gelecektir. Mesela kitabın her bölümünde söz edilen uygulamalar bu kitapta yoktur. Bu yüzden bu kitabın, bir Havâss’ın Derinlikleri 4 şeylerin nasıl üretileceğini gösteren bir teknik kitap olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Kitabın muhteviyatı hakkında birşeyler söylemek gerekirse, giriş kısımları olan Havâss nedir, İlk adımlar, Gerekli şeyler gibi bir, iki sayfayı saymazsak tam olarak Harfler, Bast, Teksir usulleri ve Vefklerle ilgilidir.

Vefkler bölümünde başka Havâss kitaplarında da görülen bazı vefkler var fakat bu vefkler daha önce yazıldıkları kitalarda çok yüzeysel olarak anlatılmış, yapılması ve işlemesi imkansız halde olan şeylerdi. Bunların bütün yapım kuralları, Hangi zamanlarda yapılabileecekleri, Güneş ve Ay konumlarıyla ilişkileri, erkek ve kadın için yapılacak olan vefklerdeki farklılıklar ve bazı vefklerin de nasıl tanzim edilebileceklerine dair gereken bilgiler burada tamamen verilmişlerdir. Son olarak da Esmaül Hüsna’daki isimler hakkında bir bölüm koyularak, bu isimlere bazı açıklamalar getirilmiştir. Bu kitap Havâss’ı öğrenmek isteyen fakat ciddi bir kaynak bulamayan kimseler için olduğu kadar, bilen fakat özellikle vefkler konusunda herhangi bir bilgiye ulaşamayan kişiler için de yazılmıştır. Bunların dışında, pratik çalışma yapmak istemeyip de, Havâss’la sadece entellektüel açıan ilgilenen kimseler de bu kitaptan faydalanabilirler. Kitaptan faydalanamayacak olan kişilere gelince. Bu kimseler, erkek veya kadın olmaları farketmeksizin, herhangi bir Havâss ya da maji kitabını açıp, hemen bir iki sihirli formül ve söz bulup, “Abrakadabra para pürü, haydi sevgilim kalk yürü.” diyerek bir şeyler elde edeceklerini zanneden Havâss’ın Derinlikleri 5 “Zavallılardır!” Bu düşünce ve bazı şeyleri kolaycacık, emek vermeden ve fazla bir masrafa da girmeden halledeebileceklerini zannedenler acak acınacak kişiler olabilirler çünkü Havâss zor öğrenilen, fedakarlık ve zaman gerektiren bir iştir. Havâss’la ve benzeri majikal sistemlerle uğraşan pek çok kimse için de, ilgilendikleri sistem her ne ise o, vasıta değil gâyedir. Başka bir ifade tarzı ile söylemek gerekirse Araç değil, amaçtır. Bu sistemler insanın içinde yaşadığı bir gerçeklik, birer hayat tarzıdırlar. İnsanlar genellikle kitapların giriş kısımlarını okumazlar. Bu yüzden çoğu kişinin buraya kadar bile okuduğunu zannetmediğim için sözü fazla uzatmadan Havâss konusuna girmeyi tercih ediyorum. Buradaki bilgileri okuyup, uygulamak isteyen herkese başarılar dilerim. Bülent Kısa 15 Ağustos 2004 – İstanbul Havâss’ın Derinlikleri 6 HAVÂSS – BÜYÜ Havâss sözü son bir, iki yıla kadar bilinmezdi.

Tabii ki, bilinmezdi derken konuyla ilgilenen, araştıran ya da uygulayan kimse kastedilmedi. Halk arasında bilinmeyen, unutulmuş bir sözdü. Son bir, iki yıldan bu yanaysa az biraz duyululmaya, konuşma dilinde geçmeye başladı. Bunun nedeni belki insanların yeni bir şey zannederek konuya karşı merak duymaları, belki medyanın, yeni ve ilginç birşey ararken, bazı yazılarda bu kelime ile karşılaşmaları ve “Havâss diye bir şey de varmış” şeklinde düşünmesi olabilir. Havâss’a karşı yeni yeni uyanan bu ilgi tabii ki, bir söze, isme uyanan ilgidir çünkü Havâss’a karşı duyulan ilgi zaten vardı da insanlar ismini bilmiyorlardı. Bu ani ilgi uyanışı konusuna biraz aşağıda kendime göre bir yorum getirmeye çalışacağım fakat önce Havâss’ın ne ifade ettiğini, bizlere ne anlattığını ve ne olduğunu kısaca görmemizde ya da hatırlamamızda fayda vardır. Önce Havâss’ın kelime olarak anlamını tam olarak bilmemiz gerekir. HAVÂSS: Bu zaman zaman Havas şeklinde aksansız, son yıllarda televizyon haber spikeri olan, Türkçe bilmeyen cahillerin okuduğu gibi yani düblaj Türkçesi ile okuduğumuz kelimenin, aslında ikinci (A) harfi aksanlı A’dır. Eski Yazı ile iki farklı şekilde yazılır ve farklı anlamları vardır. Havâss’ın Derinlikleri 7 1 – HAVÂSS: Hı (600 değerindeki H), Vav, Elif, ve Sad harfleri ile yazılır. Ayrık ve bitişik yazılışları yukada görülmektedir. Anlamları: a) Hassa – Hass – Hassalar – Haslar – Keyfiyetler – Hususlar b) Dindarlık ve doğruluğu ile, İlmiyle amil olup maneviyat mertebesinde yükselmekle makbul ve muteber olan zatlar – Zenginler sınıfı – Kur-an’ı ve manevi sırlara ve hususlara vakıf bulunan, ilim, ibadet, taat ve takva yolunda yükselerek mümtaz olan Evliyaullah – Herkesin hürmet ettiği büyük zevat. (Bu anlamları kabaca yeni Türkçeye çevirirsek “Elit tabaka” dememiz mümkündür. Burada Havâss sözünden bizim anladığımız anlamın kastedilmediği görülmektedir. Bizim anladığımız şekilde bir uygulamalar sistemini değil, o sistemlerdeki kişileri anlatmaktadır.

Esasen Havâss eski kouşma dilinde sık kullanılan bir kelime idi. Havâss ve Avam gibi. Yani Elit kesim ve Ayak takımı.) c) -Manevi tesir için okunan dualar. (İslami – İlmi – Edbi – Felsefi YENİ LUGAT. Abdullah Yeğin. Hizmet vakfı yayınları 1992) 2 – HAVAS: Ha (8 değerindeki H, Vav, Elif ve Sin harfleri ile yazılır. Bunun da ayrık ve bitişik şekilde yazılmış hali yukardadır. Havâss’ın Derinlikleri 8 Anlamları: a) Hasse – Hasseler – Duygular b) Havâss-ı (Hamse-i) zahire: Zahiri beş duygu. Tadmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak. Havâss-ı (Hamse-i) Batına: Kalbe bağlı beş duygu. Hiss-i müşterek: Hayal kuvveti, Müdrike: Akıl, Vehim: Vahime, Hafıza, Mutasarrıfa: Meydana getirici hayal kuvveti. (İslami – İlmi – Edbi – Felsefi YENİ LUGAT. Abdullah Yeğin. Hizmet vakfı yayınları 1992) 3 – HAVÂSS, HAVAS Hasseler, duygular.

Havâss-i hamse-i batına: İçteki beş duyu: Hissi-i müşterek, Hayal, VEHİM; Hafıza, Mutasarrıfa; Havâss-i hamse-i zahire: Dıştaki beş duygu: Görme, işitme, tatma, koklama, dokunma. 4 – HAVÂSS Hass, Hassa. a) Nitelikler, keyfiyetler. b) İlerlemiş, ileri kimseler. c) Okumuşlar, bilginler. d) Padişaha ayrılmış gelir kaynakları. e) Harflerden, bazı başka şeylerden ahkam çıkartma ustalığı. Bu iş için okunan dualar. f) Havâss ü avan: İleri gelenler ve halk (Herkes). g) Ehli Havâss: Büyücüler.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir