Bilgesu Erenus – Misafir

Selçuklu ve Osmanlı devirleri boyunca süriip 700 yldanberi halkımrz iizerinde etkisini yitirmeıniş olan, sıra Gösterileri, görüldüğü gibi tam bir emekğ eğlencesidir, Ulaşm ve ileüşim araçlannın yaygınlaşmadıs sanayi önce, siııde, tanmrn ve el sanatlannrn ilkel koşultarda bütiinüyle igüciine daya larak yapıldığı Anadolu’da ortaya gkan Ahi Örgütü, bugünkü anlayışla bir sendika ya da Bağ-Kur’d beıızemektedir. Sınıfsal bir dayanışma kuruluşuduf, Bu eğ- terr€leri dq böyle ortak çkar ve duygularla birbirine bağlı olan işi, esnaf, köylü yafattP geliştirmiştir”‘ Yiğitbaştnın ari, Kopının önünde ayakkıbılar ılizili. Çaouş ae Yarenla diz üstü otıff nakta. Teloizyonun sa,i iyice kısılmışhr. Yalnza göriint . Yiğitbaşı duoarda asılı meyılan sırası cetınline bakar. Cetoeliıı üzeriıde ” Sıra ai Nizam İntizam Euidir. yazılı. Altta ise Deııiıağa Meydıı Sırası’ııı oluşturan kişilerin aesi kalık resünleri sağı sollu sıralanmaktı.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir