Ferhan Şensoy – Şahları da Vururlar

I./ KABARE FASIL. NASIL? ÇOK SAÇMA
.- Gibi yapanlar, kadınlı erkekli kara çarşafa bürünmüşler, bir köşede kümelenmişlerdir
ki en beklemedikleri anda ışık yanar, kabare fasıl başlar.-
Herkes bilir az biraz
Mefailün Failün
Şiraz’da vardır kiraz
Failatün Failün Failatün tiyatro.
İmama yok itiraz
Mefailün Failün
Adamda sakal beyaz
Failatün Fanatik Failatün Fanatik
.- Çarşafların altından tefler, ziller çıkar.-
Cüm çak çiki çak çiki çiki çak
Cüm çak çiki çak çiki çiki çak
Şah Rıza kılmaz namaz
Mefailün failün
Kafiyesi zor biraz Failatün Failün
Kafiyesi zor biraz
Pilâv üstü kuru az
Şah Rıza kılmaz namaz
Fuhuştan vakti kalmaz
Failatün tenasül Failatün tenasül
Cüm çak çiki çak çiki çiki çak
Cüm çak çiki çak çiki çiki çak
Sustu şehr-ül Mahabbad Sustu şehr-ül Mahabbad
Dindi birden muhabbet Dindi birden muhabbet
Failatün bilfiil Tüfekler kan kustular
Tüfekler kan kustular Tüfekler yoruldular
Cinayetten failen Cinayetten failen
Cüm çak çiki çak çiki çiki çak
Cüm çak çiki çak çiki çiki çak
Bir limandır Abadan
Mefailün Failün Petrol akar borudan
Failatün petrolün Failatün sömürge
İngiliz gemisine
Mefailün Failün
Ucuz petrol zuladan Coca-Cola failün Coca-Cola failün
7
Cüm çak çiki çak çiki çiki çak
Cüm çak çiki çak çiki çiki çak
Nerde petrol orda dur
Mefailün Failün
Gâvura benzin gerek
Failatün Failün
Gâvura benzin gerek
Acem sana ne gerek
Senin kendi petrolün?
Acem sana ne gerek
Senin kendi petrolün? Failatün en-gerek!
Cüm çak çiki çak çiki çiki çak
Cüm çak çiki çak çiki çiki çak
İran’da bir yangın var
İtfaiye Failün
Faili belli değil
Failatün Failün
Faili belli değil
Herkes tutuklanıyor
Mefailün Failün
Sebebi belli değil
Failatün faşizma Failatün çok saçma.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir