Etiket: Aidin Salih

Aidin Salih – Gerçek Tıp

Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte biri kronik hastalıkların etkisi altında yaşamakta ve hasta sayısında sürekli artış gözlenmektedir. Kronik hastalıklar arasında yüksek tansiyon, diyabet, kronik obstruktif akciğer hastalığı, koroner kalp hastalığı, tiroid hastalıkları, psikolojik ve ruhsal problemler yer almakta,- nüfusun %40’ında farklı derecelerde anemi bulunmaktadır. Bunun dışında kanser vakalan b^^k bir hızla yaygınlaşmakta, hemen hemen her genç […]