Etiket: Baki Asiltürk

Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Fırtınaya Hazırlık

2003 sonbaharında çıkan Uzak Zamana Övgü kitabımda yer alan “Sele Kapılan Küre”, “Hileli Zar”, “Aynadaki Görüntüye Tepki” gibi şiirler dergilerde yayımlandığında bazı şair ve eleştirmenlerce şaşkınlıkla karşılanmıştı. Bu şaşkınlıkta şiirlerin biçimsel benzersizliğinin ve söyleyişteki, döneme göre “yabancılaşmışlığın” rolüne dikkat çekildiğini hatırlıyorum. Özellikle “Sele Kapılan Küre” içerik, söyleyiş ve biçim bakımlarından taşıdığı yenilikler ekseninde inceleme ve […]

Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları)

Hilesiz Terazi, 1990’lardan bu yana çeşitli dergilerde yayımladığım deneme, eleştiri ve çözümlemelerden yaptığım seç­ meyle oluştu. Sempozyumlarda bildiri olarak sunup sonradan makale haline getirdiğim yazıların bazılarını da kitaba dahil ettim. Kitaba alırken bu yazılarda gerekli gördüğüm değişiklikleri yaptığımı söylemeliyim. Yayımlanış tarihlerine bakıldığında bu yazıların 1994-2005 arası dağılım göstermekle birlikte bazı yıllarda yoğunlaştıkları anlaşılacaktır. Elbette bu […]