Etiket: Bayraktar Bayraklı

Bayraktar Bayraklı – Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Meâli

Yüce Allah, tüm varlıkların, kâinatın her şeyi ile ilgilendiği gibi insanın bütün ihtiyaçlarını da temin etmektedir. Bu ihtiyaçların merkezinde yer alanlardan biri onun içsel ve ahlâkî eğitimidir. Beyin, gönül ve nefs denen manevî, psikolojik merkezlerinin işlenmesi, gelişimi ve güzel ahlâkın temelini oluşturmak Kur’ân eğitiminin ana amacı olmaktadır. Kur’ân, insanı, beşerî fikirlerin tutsağı olmaktan kurtarıp genel […]