Bayraktar Bayraklı – Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Meâli

Yüce Allah, tüm varlıkların, kâinatın her şeyi ile ilgilendiği gibi insanın bütün ihtiyaçlarını da temin etmektedir. Bu ihtiyaçların merkezinde yer alanlardan biri onun içsel ve ahlâkî eğitimidir. Beyin, gönül ve nefs denen manevî, psikolojik merkezlerinin işlenmesi, gelişimi ve güzel ahlâkın temelini oluşturmak Kur’ân eğitiminin ana amacı olmaktadır. Kur’ân, insanı, beşerî fikirlerin tutsağı olmaktan kurtarıp genel geçer, evrensel ve tarafsız bir bilgi ile eğitmek için gönderilmiştir. Yüce Allah’ın bize uzattığı akıl ipi ile vahiy ipini buluşturmak ve insanı yüceltmek, din eğitiminin hareket noktası olmaktadır. Bunu gerçekleştirmenin yolu, ana dili ile öğretimdir. Her toplum Kur’ân’ı kendi dili ile daha iyi anlayabilir, tanıyabilir ve hayatı ile buluşturabilir. Kur’ân mealini ve tefsirini yapmamızın amacını da bu ilke belirlemektedir. Kur’ân’ı Arapça’sından okuduğumuz kadar mealinden de okuyup anlamaya çalışmalıyız. Hatim, Arapça’sından yapıldığı gibi mealinden de yapılır. Üstelik Kur’ân’ı anlayarak okumak daha sevaptır. Çünkü Kur’ân, anlaşılmak için gönderilmiştir. Bu mealde, konular veya terimler uzun uzadıya izah edilmemiş, çok zorunlu olmadığı sürece parantez de kullanılmamıştır. Açıklanmasını istediğimiz veya okuyucunun ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz meseleler, daha önce 21 cilt halinde yayınladığımız Yeni Bir Anlayışın Işığında KUR’ÂN TEFSİRİ adlı eserimizden takip edilsin diye dipnotlarla yer belirlemesi yapılmış ve tefsirimize müracaat edilmesi istenmiştir.

.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir