Etiket: Behçet Kemal Çağlar

Behçet Kemal Çağlar – Attila

[Attila ’nin 1500 cü yılında oynanmak üzere Halkevi gençleri için, Bay Hüseyin Nam ık’ın AttiSa ve oğuDJarı tarihinden alı­ nan dokümanlarla yazılm ış tarihî piyes..] ( Kraliçe Karakamn dairesi ve önünde tahta çitlerle çevrilmiş kısım ki s Solunda Attilanın, sağında Öje.nyusıın dairelerinin duvarları görünür.. Henüz kapalı kapının önünde iki sıra sefaret hey’eti sıralanmaktadır.. Kapıdaki muhafızların, […]