Ali Şeriati – İslam Bilim

Ali Şeriatı, çağımızın aydın din düşünürleri arasında önemli bir kişilik olarak yerini almıştır. Onun önemi, verdiği düşünce savaşımından doğmaktadır. Bir aydın olarak erdiği bilinci halkıyla paylaşma çabasıyla oradan oraya koşup durmuştur. Kitaplarıysa bu koşuşturmanın haritası gibidir. Toplumsal eylemlerin temeli olan düşünıne eylemini her yaştan, her kesimden öğrencileriyle birlikteyaratmak, düşünmeye toplumsal boyut kazandırmak için her şeyini vermeye hazır olmuştur hep. Şeriatı nin söylediklerini anlayabilmek için onu bir din toplumbilimeisi olarak anlamak gereklidir. O, dine toplumsal bir ternet faal bir öğe olarak bakmaktadır. Dinin toplumdaki işlevi ilgilendirmektedir onu. Bir din düşünürü olarak hep bu dünyaya yöneliktir. İnsan ve toplum ediınierinin bu dünyadaki sonuçları önemlidir onun için. · Bu yüzden dini terimleri yeni bir bakış açısıyla hayata kazandırma, onların toplumsal ve toplumbilimsel anlaınlarını yeniden yaşar kılına çabasındadır. Şeriatı, çalışma biçiıni olarak Batı’ dan oldukça çok şey almıştır. Onun başarısında bu olgunun etkisi göz ardı edilmemelidir. O, Batı kültürünün Doğu insanları üzerindeki yetkisine başkaldıran, onunla savaşan bir aydın olmak yanında Batı’ da kullanılan bilimsel yönteınlerin aydın soruınluluk ve yükümlülüğünün de işin içinde olması koşuluyla iyi sonuçlar veren yöntemler olduğuna inanan bir düşünce adamıdır. Onun yönteme verdiği önem, çalışmalarına ayrı bir değer katınıştır.


İslan1-biliın, Ali Şeriatı’nin Hüseyniye-i İrşad Kurun1u’nda verdiği bir dizi derslerden oluşınaktadır. Şeriatl’nin, aynı adı taşıyan bir eseri daha vardır ki o da Meşhed’ de verdiği derslerden oluşmaktadır. Elinizdeki İslam-bilim, Meşhed’ de oluşan İslaın-bilim kitabının devaını niteliğindedir. İkinci İslam-bilim, yirmi yedi dersi içermektedir.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir