August Bebel – Hz. Muhammed ve Arap İslam Kültürü

Günümüzde, Hıristiyanlığın insanlığa iyilik getirmiş olduğu, insanlığı kurtarıcı görevinden söz edip durulmakta ve bu arada da Roma İmparatorluğunun parçalanmasından on beşinci yüzyılda ki Rönesans hareketinin başlamasına kadar geçen süre boyunca kendini duyuran büyük kültür boşluğu gözden kaçırılmaktadır. Hıristiyanlığın bütün bir ortaçağ boyunca eski kültür ve uygarlıklarla ne gibi bir ilişki kurduğu, Hıristiyan Avrupa halklarının -kendisinden yararlanarak inanılmaz çaba ve gayretler sonundakendilerini ortaçağın kâbusundan kurtardıkları kültür ve uygarlık araçlarını nereden edindikleri unutturulmak istenmektedir. Buradaki gerçekliği göz önüne serebilmek için, gerek doğudaki gerekse İspanyadaki MuhammedArap kültür dönemini güncel gerçeklerle ilintileyerek anlatmak bana elverişli bir yol gibi göründü. Bu kültür döneminin göz önüne serilmesi, ayrıca hiçbir dinin kültür ve uygarlık yolunda ilerleyen insanlığa sonsuza kadar yeterli gelme özelliğini korumayacağını ve belirli bir kültür döneminin belirli bir ürünü olan bir dinin, bu özelliğinden ötürü, insanlığın kültür gereksinmeleriyle çelişkiye düşeceği bir zaman uğrağının eninde sonunda ortaya çıkacağını da gösteriyor.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir