Adonis – Kudüs Konçertosu

Yukarı yukarı, Bakın sarkıyor göğün boynundan. Bakın meleklerin kirpikleriyle çevriliyor. Hiç kimse ayaklarını kullanmaz ona yönelirken, alnını kul lanabi lir, omzunu, be lki göbeğini. Kapısını yalın ayak çalın, birnebi açar onu, yürümeyi öğretir size, nasıl eğileceği n izi de. Hakim Cebbar’ın yönettiği bir tiyatro. Bütün bunları oğulları için yapıyor Rab. – “O benim işte. Kudüs’ün bir tayfı”: Üç başlı bir kukla bağırdı sahnede ve kayboldu. – “Beytülrnakdis Rabbine şikayet etti hali harap Allah ona vahyetti: Secdeye kapanmış yanaklarta dalduracağım seni Yumurtasını özleyen güvercin misali seni öz leyen .” – “AIIah’tan sakın ey Ka’b, Beytülmakdis’in bir dili var mı?” – “Evet. Kalbi de var senin gibi.” (Ka’ b’ dan) 12 Hakim Cebbar’ın yönettiği bir tiyatro. Çok umdum ekmekten tuzu eleştirmesini Çok işittim benden istediğini, gizlice: “Neden geç kalır Kudüs’te ölüm, neden hayatın ilerlemesi başka bir ölümdür hala? Nasıl hapsedilir bir baş kendini icat eden kelimelerin kcmcrindc?” Tuzağını Kudüs’te kurduğu doğrudur gaybın, tuzak kurucuların efendisidir o. Bir köşede, çölümün en uzağında, ağlıyor dişi bir ceylan. Ey Kudüs caddelerinde koşturan çağ, biliyorum adını sana uranyum suyu sunmakla emrolundum, aya senin defterine düşmesini söyleyeceğim, güneşe bu düşüşün tarihini yazmasını.


Bak: İşte hüzünlerinin sütünü döküyor yeryüzüne bu duvarlar sevin sen. 1) Ey çağ, bilirsin sen, yıldızlardan daha yücedir karınca. Karıncanın değeri Süleyman ile birlikte anılır, yıldızlar ölçmedi bunu. Belki bundandır haber verir kannca: Kuşaklar, maskeler, hendekler, tırrnıklar, bombalar, füzeler, çantalar, dolaplar, elektronik beyinler, işte önümüzdeki günler. Bundandır belki, gökyüzü tarihin tavanında gizli bir deliğe dönüşüyor. “Beytülmakdis haşrin ve neşrin toprağıdır.”‘ “Kim Beytülmakdis’te ölürse, gökte ölmüş gibidir.”·· Ama işte bu İmruulkays! İşte o Rum ülkelerine giden yolunda Beytülmakdis’i geçerken. Ayaklarını eşiğine basmadan önce okudu: Akdeniz kıyılarına dökülen kan öteden beri, kirli bir tarihtir. Bu yeryüzü tarihinin göksel bir özü vardır, adı Kudüs’tür. Ama insanlar orada neden ikidir: Çölde doğrulan bir ölü kabirde doğrulan bir diri? Ebu Zer’den •• Ebu Hureyre’den Gece ve gündüz boğuşmadaydı, ikisi de, Kudüs adına, birbirinin boğazına sarılıyordu. Vakit sahneyi bir belgesel kaydına dönüştürüyordu. Artık veda ederken İmruulkays dedi ki: Alemin ba�langıcında söz vardı sözün başlangıcında kan. Hakim Cebbar’ın yönettiği bir tiyatro. Gaybın yardığı bu caddelerde dolaşmaktan yoruldun mu ey Imruulkays? İz sürme sanatında nasıl da yetenekli o caddeler, duvarları gizlice dinlemekte nasıl da duyarlı.

Ne zaman bir kadının boynuna sarılsan bir bekçi sorar sana: Gökten izin istedin mi? Evet, bu caddelerde her meyve bir acı. Bununla birlikte peşine düşüyorsun işte sen aç bir karıncanın erkeklik organından daha zorlu adımlarından bir dans müziği için yaylar yaparak zan yumurtacıklarının erkeklikten uzaklaştırdığı düş kamışlarıyla yontularak. 15 Zannın dö�eğindir senin, bir başka gecedir, nicedir neler fısıldıyor sana: İşte böyle yalan söylüyor gece, güneşin çok vefakar dostu olsa da. Dönüp dönüp sıfırdan başlasan da sen, bitrnezlerin kokusunu çekersin içine döne döne sen. U kaz göğüydü ninen senin, çocuklarının ceplerine koyduğu para sadece tavla zarıydı, onlara geceyi düşleriyle sulandırmak isterlerse yıldız falları arasında geçirmelerini öğütlerdi. Onun öğütlerine uyarak, kasidelerini kuma serperlerdi, kutsayarak kutlayarak. Şimdi başka bir göğün altındasın sen. Çevrende kan sızdıran duvarlar. Başlar kesilmiş ya ha bire konuşuyorlar. Rahat ol ey rüzgar, kurduğun tuzakların arkalarında ateşten ormanlar gizli. Göğün elinden sarkan iğnenin deliğinden kan pınarları çağlamakta. Sözcükler mızraklar ve temrenler gözcüsü hep safarisi. -Melekler aşıklara dönüşmeyi yeğlediler, Hicaz ile Kudüs arasında onları yoldan çıkaracak Arap miskinden bir uzay olmayı. -Dilsel birnakış senin göğün. Yerinse kuruntular hamalı.

Ne zaman bir sözcük patiasa bu nakışta, çarpıyor

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

Yorum Ekle
  1. arkadaşlar rabnedualar yazın tr çocuğa yazın