Eugene Ionesco – Jack ya da Boyuneğme

Koyu külrengi dekor. Karış-r.k bir oda. Dipte  sağ ta,. Tajta  dar ve oldukça alçak bir ko;pı. Dipte  ort(lda  haflf bir ışığın geldiği pis perdeli bir pencere. Hiç bir şey belirtmiyen bi.r tablo,· sahnenin ortasında toz lu, yıpranmış es’k’t bir koltuk; bir kmnodin; eski terlikler gibi, acaip, basit, belirtisiz eşyai(ır; bir köşeiW  çökmüş bir kwno/pe ola.­ bilir; dengesiz sandalyeler. Perde açıldığında  Jak . şapkası başında, boyuna kısa gelen elbiseler içinde, a81k bir yüzle, çökmüş lcolt-uğa çökmüş durumdadır. Çevresinde anrıie8i ve babası ayakta ya da o turur vaziyette. Ki’.şi.lerin elbiseleri buruşuktur. Başta karanlık olan dekorun ışıklandırılmzası, cezb sahnesinde deği.şecek; sonra, .aynı sahnenin sonlarında yeşilimsi olacak · sonra, mtiminde daha kamnlıklaşacaktır. J ak’ ın ·dışındaki-kişiler maske takaJ>ilir.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir