Cem Aydın – Ergenekon’un Derinliklerinde

Türkiye’de, ne zaman iki farklı grup arasında derin bölünmeler yaşansa, dengeler birden alt üst oluyor ve aslında gündemi belirleyen olayların ne kadar da basit, ve sudan sebeplerle ortaya atıldığını fark ederek, nedense her seferinde tekrar tekrar şaşırıyoruz. Ancak bu yıl durum biraz farklı. Ülke olarak ger çekten de pek çok farklı kutuplaşmanın en yüksek gerilimine şahit oluyoruz. Ekonomik durumun bozulması, laiklik tartışmaları, PKK’ya sınır ötesi operasyon, Avrupa’dan gelen tepkiler ve bunların gölgesinde kalan iktidar partisi kapatma davası ve gündemi allak bullak e¬ den bu Ergenekon dosyası. Dosyaya Cumhuriyet gazetesinin sahibi ve baş yazarı Sayın İlhan Selçuk’un göz altına alınmasından sonra Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan o muhteşem başyazıyla açıyoruz. Çünkü bu y a z ı , aslında konumu itibariyle durumu belirleyen bir duruşa sahip. İktidarın yargı yetkisinin olup olmadığını sorgulamanın zamanı geldiğine, yargının da bağımsızlığına vurulan en büyük darbelerden birinin kapatma davasında yaşanmasıyla, bunu örtbas etmek ister gibi, Ergenekon’un dayatılıp, “biz böy-leysek siz de böylesiniz” tutumu içine girilmesi, uzlaşmayı ve milli menfaatleri, halkın haklılığını ortadan kaldırıyor. Bu anlamda, ikinci yazı, operasyonun zamanlamasını eleştirmek anlamında önemli bir tutuyor. Yedi yılda yapılamayan araştırma, iki ayda genişletilip, çok daha fazlası yapılabilir hale geliyor. Peki bu bizi nereye götürüyor? Bu işin Şemdinli’de biteceği teorisine. Bu bir darbe teorisi ama kimin kimi devireceği henüz muallakta. Çünkü davanın seyri İslamcı-muhafazakar liberallerin, laik orduyu devirme oyununa döndü gibi duruyor. Daha sonra Serdar Akinan’ın o çok ilgi çeken yazısını hatırlayacağız. Tam da demin bahsettiğimiz konuda ciddi bir ilk uyarıyı içeren bu yazıyı, bir kez daha değerlendirmekte fayda var. Ergenekon’un beş lideri hakkında bir bölüm okuyacağız daha sonra. Ve onu, CIA bağlantılı bir yeni Er¬ genekon teorisi izleyecek. Sadi Somuncuoğlu imzalı bu yazının da üzerinde gerçekten düşünmeye değer oldu ğunu göreceğiz.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir