David Ricardo – Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri

İngiliz Klasik Okulu’nun, A. Smith’in Milletlerin Zenginliği (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776) kitabı ile kurulduğu ve J.S. Mill’in Politik Ekonominin İlkeleri (Principles of Political Economy, 1848) kitabı ile sona erdiği kabul edilir. Buna göre Klasik Okul’un yüzyıldan daha kısa süreli bir ömrü olduğu görülür. İşte, David Ricardo, bu dönemin tam ortasında yaşadı ve bir doruk oluşturdu. Kendisinin katkıları genellikle klasik iktisatçıların ilgilendiği temel sorunlar kadar çağın sorunları üzerineydi; aynı sorunlar ekonomide ilgi alanının merkezi olmayı günümüzde de sürdürüyor. Sermaye birikimi ve kâr haddi, teknolojik değişme, ekonomide büyüme, nüfus artışı, uluslararası ticaret serbestleşmesinin etkileri, enflasyon, döviz fiyatı, işçi ücretleri ve işsizlik gibi konular hem ekonomi biliminin hem politikanın önde gelen uğraşları arasında bugün de. Bu açıdan gerek D. Ricardo, gerek klasik okul çağdaş olmayı sürdürüyorlar. Günümüzde “Politik İktisat”, politika dışı ve teknik iktisattan ayrı bir dal olarak yine yaşıyor. David Ricardo işte Politik İktisat’ın önde gelen bir kuramcısı oldu; birçok kuramı yaşıyor, aradan geçen iki yüzyıla rağmen. 1) 18.Ricardo’nun Kimliği ve Yaşamı David Ricardo, 18. yy’ın son çeyreği ve 19.


yy’ın ilk çeyreği (1772-1823) arasına sıkışan kısa yaşamını ayaklanmalar, devrimler, savaşlar, durgunluk, hızla artmaya başlayan nüfus ve süreklilik kazanan teknolojik devrimlerin ve yeni alanlara yatırımların, yeni girişimcilerin ortaya çıktığı sarsıntılı bir dönemin İngiltere’sinde geçirdi. Hollanda’dan İngiltere’ye göç etmiş Musevi bir aileden geliyordu. Ticari hayatın içinde bir kişi olan babası, David daha 14 yaşındayken onu borsaya kaydettirmişti. Küçük yaştan itibaren borsadaki spekülatif oyunlarda edindiği beceri sayesinde 26 yaşına geldiğinde çok büyük bir zenginliğe ulaştı, geçinmek için çalışmak zorunda kalmadı. Böylece zamanını bilimsel ve siyasal çalışmalara ayırması mümkün olabildi. Güçlü mantığı, gözlemlerini üstün soyutlama, çözümleme ve sentez yeteneğiyle yaşadığı ortamdan edindiği izlenimler kuramlarını etkiledi. Bunun kadar, geçmişten devralınan ilgi ve bilgi dağarcığı, yaratılmış kuramlar onu soyut kuramların başlıca yaratıcılarından biri olma yoluna soktu. Pozitif bilimlere duyduğu ilgiden ötürü 35 yaşında “Jeoloji Cemiyeti” (Geological Society) üyesi olabildi (1807). Çağının İngiltere’sinde gözlemlediği ekonomik yapıdan ve ekonomi politikalarından türeyen ilişkileri ve etkileri soyutlayıp kuramlaştırmakla kalmadı, bunların giderilmesi için gereken politikaları da gösterdi. Siyasete bu ilgisinden ötürü İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası üyesi olarak siyasette yerini aldı (1819).

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir