Banu Avar – Kaçın Demokrasi Geliyor

Küresel efendilerin “Yeni Dünya Düzeni” için ağızlarından düşürmedikleri bir söz var: “Demokrasi”! Nedir sözünü ettikleri bu “demokrasi”? Görülen o ki, bomba yağdırmaktır, hedef ülkelere! İşgal etmektir. Ya da efendilerine en faydalı köleyi seçtirmektir halka!” Irak, Afganistan, Libya bombalanırken “Demokrasi Geliyor” çığlıkları attılar. Emperyalizmin demokrasi anlayışı işte budur: Bir ülke yönetimi eğer emperyal çıkarlara biat etmiyorsa, bombalanacaktır… Efendilerine itaatkâr yönetimler işbaşına gelene kadar sivil ve askeri darbelerle canları çıkarılacaktır! “Uluslararası Camia” dedikleri çakallar kulübü, her melaneti “demokrasi adına” yapacaktır! Bunun için Nato anlaşmaları, BM yasaları, istihbarat merkezleri kullanılcaktır. 12 yıl CIA’da çalışmış olan emekli ajan Philip Agee, CIA ajanlarının “demokrasi”den ne anladıklarını şöyle açıklamıştır. “CIA için demokrasinin bir anlamı yoktur. Eğer bir ülkede seçilmiş bir hükümet varsa ve bizimle işbirliği yapıyorsa, ne ala! Eğer işbirliğini reddediyorsa, demokratikmiş, değilmiş umurumuzda değildir!” Umurlarında olan ne mi? Amerika’nın ünlü ideologu Zbigniew Brzezinski bakın nasıl özetliyor: “Ulus devletlerin bağımsızlık tanımı artık değişiyor. Uluslararası tekeller ve bankalar küresel ekonomiyi yönetiyor!” Küresel ekonomi, küresel siyaset olmadan yönetilebilir mi! İşte bunun adı “Piyasa Demokrasisi”! Piyasa Demokrasisi’nin sloganı ise Özelleştirme ve Küreselleştirme. Yani milli devletin küçültülmesi. Ve Brzezinski’nin dediği gibi Piyasa Demokrasisi çokuluslu şirketlerin, ulusal ekonomileri yok etmesini gerektirir. Eğer bunu kendi arzuları ve küresel efendilerle işbirliği yaparak gerçekleştirmezlerse, başlarına “Arap Baharı” gelecektir! Ya da her türlü işbirliğine ve verdikleri onca hizmete karşılık, küresel efendilerin aralarındaki paylaşım savaşının kurbanı olup defnedileceklerdir.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir