Etiket: André Comte Sponville

Andre Comte-Sponville – Kapitalizm Ahlaki Midir – Zamanımızın Kimi Gülünçlükleri ve Zorbalıkları Üzerine

Öncelikle bu konferansımı bir şekilde dinleyip soruları ve itirazlarıyla konuşmamı beslemiş olanlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, kitabın ilk halini okuyarak bana izlenimlerini aktaran arkadaşlarıma teşekkür ediyorum: Laurent Bove, Monique Canto-Sperber, Richard Ducousset, Jean-Pierre Dupuy, Jacqueline Lalouette, Jean Prieur, Patrick Renou, Jean-Louis Servan-Schreiber, Jean-Louis Syren, Isabelle Vervey ve Sylvie Thybert. Bu kitap onlara çok şey borçlu. […]

Andre Comte-Sponville – Büyük Erdemler Risalesi

Büyük Erdemler Risalesi Fransa’da çok satanlar listesinde yer almış ± J bir kitap. Bu satışta yakın dönemde morale duyulan ilgideki artışın payı kuşkusuz büyük. Ama kitabın yazarı Andre Comte-Sponville bu ilgiyi ve moralin, büyüsünü yitiren politikanın yerine geçmeye aday oluşunu da sorgulayan bir felsefeci. O, zaten bir moralist değil. Spinozacılığı onu böyle olmaktan yeterince koruyor. […]

André Comte Sponville – Felsefeyi Takdimimdir

“Felsefe, bilgelik alıştırması ve öğretişidir.” KANT;  Felsefe yapmak kendi kendine düşünmektir, ama kimse öncelikle sadece di ğerlerinin ve özellikle de geçmişin büyük felsefecilerinin düşüncelerine dayanarak geçerli bir felsefe yapmaya ulaşamaz. Felsefe, sadece bir macera değil; aynı zamanda çabasız, oku-masız ve araçsız ilerlemeyen bir iştir. İlk adımlar fazlasıyla cesaret kırıcı, çoğu kez zor ve can sıkıcıdır. […]